Tijdelijk Huurcontract voor Bepaalde Tijd

Vaak is een huurcontract niet voor onbepaalde tijd. Een huurcontract is meestal slechts tijdelijk voor een vooraf vastgestelde periode. Hoewel de regels links en rechts regelmatig worden overtreden mag een huurcontract in principe alleen voor bepaalde tijd zijn. Zo’n contract is meestal geldig totdat de eigenaar de woning of kamer weer nodig heeft voor eigen gebruik. Dit kan betekenen dat de eigenaar de woning of kamer weer zelf gaat bewonen of omdat er een verbouwing plaats zal gaan vinden voor de uitvoering van een bestemmingsplan.

Hoewel een verhuurder het contract na een jaar kan opzeggen is deze opzegging alleen rechtsgeldig wanneer de huurder hiermee akkoord gaat. Indien deze niet akkoord gaat wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.
De verhuurder kan natuurlijk altijd nog naar de rechter stappen. Deze zal de verhuurder alleen in het gelijk stellen wanneer deze de woning “dringend nodig heeft voor eigen gebruik” of wanneer de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Andere mogelijkheden zijn de zogenaamde “diplomatenclausule” en wanneer er sprake is van inwoning bij de verhuurder, hospita verhuur. In dat laatste geval mag de verhuurder binnen de eerste 9 maanden van de huurperiode opzeggen zonder nadere verklaring.

tijdelijk huurcontract infoplek.nl

Bij het opstellen van een tijdelijk contract dient de verhuurder dus in acht te nemen dat de tijdelijkheid van het contract rust in het vertrouwen dat de huurder na een jaar ook akkoord zal gaan met de opzegging en niet omdat deze wettelijke verankerd is.

In de praktijk is het dus belangrijk dat huurder en verhuurder een akkoord hebben dat de huurder na de afgesproken termijn bij beëindiging van het contract ook daadwerkelijk het pand zal verlaten. Verhuurders willen vaak een woning of kamer voor bepaalde tijd verhuren om bijvoorbeeld een dubbele hypotheek te overbruggen of totdat een verbouwingsplan kan worden uitgevoerd. De “redelijkheid” en “billijkheid” van de huurder is om hier begrip voor op te brengen en een eerlijke afspraak te maken met de opsteller van het tijdelijke huurcontract omtrent de huurperiode en een eventuele verlening hiervan.
Voorbeeld tijdelijke huurcontract bepaalde termijn

Er zijn online verschillende voorbeelden te vinden van tijdelijke huurcontracten voor woningen, kamers et cetera. De huurcontractvoorbeelden voor bepaalde termijn kunnen allen gevonden worden op http://www.huurcontractvoorbeeld.com.

Leave a Reply