Koopcontract

Bij het kopen van een woning, hoort het ondertekenen van een koopcontract. De koop van een woning is pas geldig als de koop schriftelijk is vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst bestaat niet meer sinds 1 september 2013. Als aan deze vereiste niet is voldaan, dan is de verkoop volgens de wet nietig. Er bestaat dan geen rechtsgeldige koopovereenkomst. Tevens heeft de koper, na het ondertekenen van het koopcontract, nog drie dagen de tijd om zich te bedenken en van de koop af te zien. Zodra die drie dagen zijn verstreken en de sleutels zijn overhandigd kunt u genieten van uw aangeschafte woning.

Vaak wordt er onterecht gedacht dat er een makelaar nodig is voor een woningverkoop of woningaankoop. Dit is dus niet het geval. De enige persoon die nodig is om de verkoop officieel te laten gelden is de notaris. De notaris kan voor u het koopcontract opstellen en loopt met u het contract door, zodat u weet waar u aan toe bent en wat de mogelijkheden zijn. De notaris zal eerst met een voorlopig koopcontract komen waar de volgende belangrijke gegevens in staan: de overeengekomen verkoopprijs, eventuele ontbindende voorwaarden en de datum waarop de ontbindende voorwaarden komen te vervallen, de voorgenomen overdrachtsdatum en de eventuele lijst met roerende zaken die u wilt laten overnemen en achterlaat in de woning. Voor deze punten moeten de koper en verkoper het eens zijn alvorens het koopcontract samen in te vullen.

Voorlopig Koopcontract

Let op! “Voorlopig” koopcontract is helemaal niet zo voorlopig. Het voorlopige koopcontract moet namelijk ook door beide partijen worden ondertekent en hierdoor zit u wel degelijk definitief vast. Het verbreken van een voorlopig koopcontract kost vaak 10% van de koopsom. Toch geldt ook voor een voorlopig koopcontract dat de koper drie dagen bedenktijd heeft. Die bedenktijd gaat in op het moment dat beide partijen het contract hebben ondertekend.

Voorbeeld koopcontract

Het is fijn om van te voren al te weten wat er precies in een koopcontract staat. Daarom kunt u hier voorbeelden van een koopcontract vinden. Naast het doornemen van het contract, kunt u ook alvast eventuele vragen voor de notaris voorbereiden. Neem rustig de tijd om het contract door te nemen want er staat belangrijke informatie in. Een heel belangrijk punt in een koopcontract is de ‘ontbindende voorwaarden’. De ontbindende voorwaarden zijn langer geldig dan de drie dagen bedenktijd van de koper. Er staat hier ook geen boete tegenover. Een paar voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn: de koper krijgt de financiering niet rond binnen de vastgestelde tijd, de koper krijgt geen Nationale Hypotheek Garantie of de gemeente verstrekt de koper geen woonvergunning. Voor elke ontbindende voorwaarde wordt een vervaldatum opgenomen.

Er zijn verschillende soorten koopcontracten. Zo is er een contract voor een bestaande woning en een koopcontract voor een bestaand appartement. Hier kunt u van beide een voorbeeld vinden. U dient er rekening mee te houden dat de teksten van koopcontracten vastliggen. Het is niet de bedoeling dat u zelf de tekst gaat wijzigen zonder overleg met de andere partij of de notaris.

Koopcontract voor een bestaande woning: http://www.eigenhuis.nl/downloads/modelcontracten-en-brieven/bestaande-woning/koopovereenkomst-bestaande-woning.doc 

Koopcontract voor een bestaand appartement:  http://www.eigenhuis.nl/downloads/modelcontracten-en-brieven/bestaand-appartement/koopovereenkomst-bestaand-appartement.doc

Leave a Reply