Een stage is een opleidingsplek bij een instantie, om zo de geleerde theorie in praktijk toe te passen. Een stage is niet voor alle opleidingen verplicht. Toch is het aan te raden om een stage te lopen. Zo kan er bij het desbetreffende bedrijf de opgedane kennis tijdens de studie worden toegepast. Tevens kan de student zo beoordelen of het bedrijf wat voor hem of haar is. Ook zijn er verschillende afdelingen binnen een bedrijf. Met een stage ontdekt de student of de functie en het bedrijf eventueel wat is voor de toekomst. Zo is het makkelijker om later een keuze te maken. Het kan ook zijn dat het bedrijf zo tevreden is over u, dat u na de stage periode een baan krijgt aangeboden. Dat is uiteraard ideaal. Zo vangt u twee vliegen in één klap.

Verder is stage lopen niet voor elke opleiding verplicht. Zo is het MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) en HBO (Hoger Beroepsonderwijs) veel meer praktijk gericht en zijn stages daar vaak verplicht. Op het WO (Wetenschappelijk onderwijs) daarentegen zijn stages een vrijekeuze. Echter, het wordt aangeraden om stage te lopen. Op het WO wordt een stage ook vaak gecombineerd met het schrijven van een afstudeerscriptie. Zo kan de student zijn scriptie schrijven bij een bedrijf en tegelijkertijd het wel en wee meemaken.

Stageplek zoeken

Een stageplek zoeken is voor de ene student makkelijker dan voor de ander. Vaak is het aan te raden om eens in uw eigen netwerk te kijken. Is er nog iemand die u kent bij het bedrijf waar u graag stage wilt lopen? Vraag diegene dan of zij nog stagiaires nodig hebben en of hij een goed woordje voor u kan doen. Ook zijn er verschillende websites waarop het stage aanbod staat. Vergeet niet dat u voor sommige stages ingeschreven moet staan bij de universiteit. Ook kan de universiteit je vaak helpen met het vinden van een stage. De universiteit heeft contact met verschillende bedrijven die een stageplek aanbieden. Als je via de universiteit een stage vindt krijgt u studiepunten voor uw stage. U dient wel contact te houden met uw stagebegeleider en aan het eind van de stage dient u een verslag in te leveren. Wanneer u een stage heeft die niet door de universiteit wordt aangeboden, kunt u altijd een aanvraag doen voor studiepunten. In dit geval krijgt u ook een begeleider toegewezen en moet u ook een stageverslag inleveren. Een stageplek zoeken kost wat tijd en moeite maar u krijgt er veel leerervaring voor terug. In veel gevallen krijgt u een stagevergoeding. Dit is een vast bedrag en wordt vaak maandelijks uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag verschilt per stageplek.

Soorten stages

Er zijn verschillende soorten stages. Zo is er de snuffelstage. Deze stage is gericht op het kennismaken met bepaalde beroepen en haar activiteiten. De snuffelstage vindt meestal plaatst tijdens de middelbare school periode. Ook is er de observatiestage. In dit geval aanschouwt de student het praktijk gebeuren, zonder zelf daadwerkelijk op te treden. Een andere mogelijkheid is de meeloopstage. In dit geval kan de student, onder begeleiding, zelf beroepsspecifieke taken uitvoeren. Het is een stage die aansluit bij de opleiding. Tevens is er de afstudeerstage. Hierbij loopt de student het laatste deel van zijn opleiding stage. Vaak is dit in de masterfase. De afstudeerstage wordt vaak afgerond met een scriptie.

Voorbeeld stagebrief

Naam
Adres
Postcode en plaats

Naam bedrijf
T.a.v.
Adres
Postcode en plaats

Plaats, datum

Betreft: marketingstage

Geachte mevrouw Jacht,

Naar aanleiding van jullie marketingstage, even een korte introductie. Ik heb een 3 jarige Bachelor gedaan in Bedrijfskunde, waar de marketingvakken mij altijd erg interesseerde. Momenteel doe ik een Minor Marketing Communicatie als toevoeging aan deze Bachelor.

De werkzaamheden bij uw bedrijf sluiten goed aan op mijn interesses. Het zelfstandig uitvoeren van projecten en activiteiten is mij op het lijf geschreven. Ik ben stressbestendig, sociaal, kan goed organiseren en ik houd van een uitdaging. Als bestuurslid van de Marketing studievereniging heb ik diverse projecten in goede banen geleid. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een Marketing congres waar werknemers van hoog aangeschreven bedrijven kwamen spreken.

Verder ben ik flexibel en leergierig. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren. Ik kan goed samenwerken en ik heb veel discipline.

Een brief kent zo zijn beperkingen. Graag licht ik mijn enthousiasme en motivatie toe door middel van een gesprek.

In afwachting van uw reactie,

Teken ik,

Met vriendelijke groet,

Naam

Leave a Reply