Een essay is een argumenterend, prikkelend en informerend betoog of opstel. De schrijver wordt geacht een goed beargumenteerde opinie te geven over een economische of maatschappelijke kwestie. Toch kent een essay ook andere structuren. Zo kan een essay ook beschouwend of verhalend zijn. Er zijn verschillende handelingen die verricht moeten worden, alvorens het schrijven van een essay. Zo moet er eerst onderzoek worden gedaan naar het onderwerp. Een essay kan niet worden geschreven puur op basis van uw eigen gedachten. Wetenschappelijke artikelen moeten worden geanalyseerd. Vergelijk verschillende soorten literatuur met elkaar en haal de meest relevante informatie uit de tekst. Na het verzamelen en analyseren van de literatuur kan het schrijfwerk beginnen. Deel uw tijd van te voren goed in. Een goed essay kan niet binnen een dag worden geschreven. Laat geschreven tekst even rusten en kijk er de volgende dag weer een keer naar. Zo raakt u niet geblokkeerd en haalt u vaak beter de spelfouten eruit. Het hoofddoel van een essay is de lezer te overtuigen van jouw standpunt. Vooral bij academische essays is het van belang om altijd de bronnen te vermelden en te zorgen dat de referenties kloppen. Voor een goede bronvermelding kunt u kijken naar de APA richtlijnen.
Verschillende soorten essays

Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende soorten essays. Hier vindt u een overzicht van die verschillende soorten.

Betogend essay

Met een betogend essay dient de schrijver de lezer te overtuigen. Het betoog dient te worden onderbouwd met feitelijke bewijzen, zoals statistieken. Het is dus van belang alvorens het schrijven van een betogend essay een literatuuronderzoek te doen. Vooral bij academische opleidingen wordt gevraagd een betogend essay te schrijven.

Beschouwend essay

Een beschouwend essay geeft verschillende visies op een bepaald onderwerp. Het is een beschrijvende en informerende tekst. De bedoeling van een beschouwend essay is niet de lezer te overtuigen van uw mening, maar de bedoeling is dat de lezer na het lezen van de informatie zijn eigen mening vormt. De schrijver doet dit door voor- en tegenargumenten te geven, maar ook door zijn eigen mening te geven. Een beschouwend essay eindigt vaak met een korte samenvatting.

Verhalend essay

Een verhalend essay bestaat uit karakters, een setting, een climax en een plot. De plot is het belangrijkste aspect van het verhaal. De plot wordt meestal chronologisch weergeven, maar kan ook bestaan uit flashbacks of flashforwards. De plot is dus de focus van het verhaal. Er zijn een paar punten waarop u dient te letten bij het schrijven van een verhalend essay. Zorg dat het duidelijk wordt welk punt u wilt maken. Refereer naar dat punt in de eerste zin. Schrijf altijd in de eerste of derde persoon. Zorg dat er emotionele en zintuiglijke details in het verhaal staan. Dit zorgt ervoor dat de lezer het verhaal ervaart in plaats van alleen maar leest.
Het schrijven van een essay

Het is belangrijk om een goede structuur te hanteren. Een goede structuur zorgt ervoor dat de tekst overzichtelijk is voor de lezer. Een structuur van een essay is over het algemeen vrij, tenzij de docent een bepaalde structuur verwacht. Om u op weg te helpen met het structureren van uw essay is hier een voorbeeld van een opbouw:

 

Titel

Inleiding

Alinea 1

Alinea 2

Alinea 3

Conclusie

Bronnenlijst

Leave a Reply