Heeft u geen zin meer om naar de sportschool te gaan? Of bent u klaar met het lezen van de krant? Dan is het tijd om een opzegbrief te schrijven. In een opzegbrief geeft u aan wat u wilt opzeggen en wanneer u dit wilt opzeggen. In sommige gevallen bent u gebonden aan een maand opzegtermijn. In dat geval kunt u niet per direct opzeggen, maar moet u nog een maand wachten. Een opzegbrief is over het algemeen een korte brief. Vermeld in de brief al uw persoonlijke gegevens. Bij sommige instanties vragen ze nog om aanvullende gegevens zoals een abonnementsnummer of een lotnummer.

Het schrijven van een opzegbrief

Het daadwerkelijk schrijven van een opzegbrief is vrij eenvoudig. Het is een korte en gebonden brief met alleen maar feiten. Zo begint u de brief, linksboven, met uw eigen naam en adres, gevolgd door een witregel om vervolgens het adres van de ontvanger te noteren. Daarna volgen er twee witregels. Dan schrijft u de plaats van schrijven op, gevolgd door de datum. Ook is er in de brief een betreft regel. Hier schrijft u kort wat de aanleiding van het schrijven van deze brief is. Begin de brief altijd met ‘Geachte mevrouw, geachte heer’. Het is namelijk vaak niet bekend of het gericht is aan een vrouw of een man. Indien u de naam van de ontvanger weet vult u die uiteraard in.

Daarna schrijft u een korte inleiding waarin u aangeeft dat u het contract dat u ooit bent aangegaan wilt beëindigen. Tevens, indien van toepassing, laat u weten akkoord te gaan met het opzegtermijn. Geef verder aan vanaf welke datum, rekening houdende met het opzegtermijn, u het contract wenst te beëindigen. In de kern van het verhaal geeft u exact aan wat u wilt beëindigen. Hier vermeldt u ook uw eventuele klantnummer. Vervolgens sluit u de brief af met de wens een ontvangstbevestiging te willen ontvangen. U eindigt met ‘Met vriendelijke groet’ en eventueel een handtekening.

Voorbeeld opzegbrief

Gebruik ook ons opzegbrief voorbeeld om een correcte opzegbrief op te stellen. Pas het voorbeeld wel altijd aan.

Leave a Reply