Opzegbrief

Heeft u geen zin meer om naar de sportschool te gaan? Of bent u klaar met het lezen van de krant? Dan is het tijd om een opzegbrief te schrijven. In een opzegbrief geeft u aan wat u wilt opzeggen en wanneer u dit wilt opzeggen. In sommige gevallen bent u gebonden aan een maand opzegtermijn. In dat geval kunt u niet per direct opzeggen, maar moet u nog een maand wachten. Een opzegbrief is over het algemeen een korte brief. Vermeld in de brief al uw persoonlijke gegevens. Bij sommige instanties vragen ze nog om aanvullende gegevens zoals een abonnementsnummer of een lotnummer.

Het schrijven van een opzegbrief

Het daadwerkelijk schrijven van een opzegbrief is vrij eenvoudig. Het is een korte en gebonden brief met alleen maar feiten. Zo begint u de brief, linksboven, met uw eigen naam en adres, gevolgd door een witregel om vervolgens het adres van de ontvanger te noteren. Daarna volgen er twee witregels. Dan schrijft u de plaats van schrijven op, gevolgd door de datum. Ook is er in de brief een betreft regel. Hier schrijft u kort wat de aanleiding van het schrijven van deze brief is. Begin de brief altijd met ‘Geachte mevrouw, geachte heer’. Het is namelijk vaak niet bekend of het gericht is aan een vrouw of een man. Indien u de naam van de ontvanger weet vult u die uiteraard in. Daarna schrijft u een korte inleiding waarin u aangeeft dat u het contract dat u ooit bent aangegaan wilt beëindigen. Tevens, indien van toepassing, laat u weten akkoord te gaan met het opzegtermijn. Geef verder aan vanaf welke datum, rekening houdende met het opzegtermijn, u het contract wenst te beëindigen. In de kern van het verhaal geeft u exact aan wat u wilt beëindigen. Hier vermeldt u ook uw eventuele klantnummer. Vervolgens sluit u de brief af met de wens een ontvangstbevestiging te willen ontvangen. U eindigt met ‘Met vriendelijke groet’ en eventueel een handtekening. Hieronder vindt u een voorbeeld van een opzegbrief. In het voorbeeld wordt een fitness abonnement opgezegd. Uiteraard is dit niet het enige wat u kunt opzeggen. Zo kunt u zich ook uitschrijven voor de loterij of een krant opzeggen. In veel gevallen moet u de brief uitprinten en op de post doen. Indien dit niet mogelijk is kijk dan of er een mail adres is van de instantie waar u mee te maken heeft. Mail vervolgens de brief. Om zeker te weten dat de brief aankomt kunt u beide doen. Dus de brief mailen en op de post doen.

Voorbeeld opzegbrief

Peter Akker
Dorpsplein 4
1015 KL Lutjebroek

Fitness voor jou
T.a.v. klantenservice
Kegellaan 96
1116 XX Lutjesbroek

Lutjesbroek, 15 juni 2014

Betreft: Opzegging fitness abonnement

Geachte mevrouw, geachte heer,

Middels deze brief wil ik mijn fitnessabonnement opzeggen. Rekening houdende met het opzegtermijn, wil ik mijn abonnement per 1 augustus 2014 beëindigen.

Mijn abonnement nummer is 1065418. Tevens heb ik mijn fitnesspas al ingeleverd bij de ‘Fitness voor jou’ op de Kegellaan 96.

Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging en een bewijs van opzegging. Mocht ik binnen twee weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als definitief.

Met vriendelijke groet,

Peter Akker

Leave a Reply