Hier volgt een voorbeeld van een formele brief. Hier staat in beschreven hoe u het beste een formele brief kunt formuleren.


Uw eigen naam
Uw eigen adres
Plaatsnaam
tel: 012 – 345 67 89
fax: 012 – 345 67 00
(Telefoonnummer en fax hoeven niet allebei)
e-mail: afzender@intercom.nl

Naam geadresseerde
Adres plus Postcode

Plaatsnaam

Plaats, datum (Bijvoorbeeld Amsterdam, 12 oktober 2012)

Onderwerp: hier schrijft u het onderwerp van de brief

Geachte heer/mevrouw, (Als u de achternaam weet, schrijft u Geachte heer de Wit, of Geachte mevrouw de Wit,)

Eerste alinea, die u kunt beginnen met: de aanleiding tot het schrijven van deze brief is… Deze alinea is een inleiding van de gehele brief. Hierin beschrijft u de aanleiding tot de brief en legt u uit waarom u deze brief schrijft en naar wie deze gericht is. U begint de eerste alinea NOOIT met ik.

Vervolgens voegt u een witregel in en begint u met de tweede alinea. In deze alinea gaat u verder in op het onderwerp van de brief. Als de brief bijvoorbeeld een klachtenbrief is, gaat u hier beschrijven wat de klacht is en hoe deze tot stand is gekomen. Als de brief over een betaling gaat, beschrijft u hier waarvoor betaald moet worden en hoeveel er verwacht wordt van de ontvanger. Als het een korte brief is, is een alinea genoeg. Als u veel moet uitleggen in de brief gebruikt u een paar alinea’s voor de uitleg.

In de laatste alinea vertelt u wat u verwacht van de ontvanger van de brief. Bij een klachtenbrief schrijft u over wat er met de klacht moet worden gedaan. Wilt u bijvoorbeeld dat de klacht wordt opgelost door de geadresseerde of verwacht u een vergoeding? Bij een uitnodiging kunt u bijvoorbeeld schrijven dat u verwacht dat de geadresseerde laat weten of hij of zij komt naar het evenement waar de ontvanger voor is uitgenodigd.

In de hoop spoedig van u te horen, verblijf ik,

Hoogachtend, (iets minder formeel is de term Met vriendelijke groet,)

[handtekening]

Henk de Boer