Voor uw bezwaar is het van belang wat voor het boete u hebt gekregen. Het kan gaan om een boete op basis van de Wet Mulder, een Transactievoorstel of een Parkeerboete. Wanneer u een deze ontvangt dan betreft dit een gemeentelijke heffing. Bent u van mening dat het onterecht is dan kunt u daarvoor een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Dit dient u binnen 6 weken na dag datum van de bekeuring te doen. De meeste gemeenten bieden een speciaal formulier aan op de website welke u kunt downloaden om bezwaar aan te tekenen, maar u kunt ook een brief sturen. Doe dit laatste dan wel aangetekend om miscommunicatie te voorkomen.

Bezwaarschrift tegen boete o.b.v. Wet Mulder

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de boete is het eerste dat u moet doen, niet betalen. Door te betalen vervalt het recht op bezwaar, doe dit dus niet. Vervolgens dient u binnen 6 weken uw bezwaarschrift in te dienen bij de Officier van Justitie. Op uw boete kunt u zien welke Officier over uw bekeuring gaat en waar u de Officier bereiken kunt. In het bezwaar kunt u vervolgens aangeven waarom u het niet met de boete eens bent. U kunt hier een goed voorbeeld van een bezwaarschrift vinden. Na ontvangst van uw bezwaar heeft de officier 16 weken om het te behandelen.

Bezwaarschrift tegen transactievoorstel

Voor een transactievoorstel geldt grotendeels hetzelfde als bij een verkeersboete op basis van de Wet Mulder. U ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een transactievoorstel. Wanneer u het hier niet mee eens bent moet u het voorstel niet betalen. Hierna volgt eventueel en tweede transactievoorstel of een dagvaarding. Of de zaak daadwerkelijke voor de rechten zal komen en u dus een dagvaarding zal ontvangen hangt af van de Officier van Justitie. Indien u gedagvaard wordt hebt u de mogelijkheid om voor de rechter uw verhaal te doen. U hoeft niet op de zitting te verschijnen, wanneer u afwezig bent zal de rechter zonder u uitspraak doen. U kunt geen bezwaarschrift indienen tegen een transactievoorstel (herkenbaar aan de letter “T”), u kunt de zaak louter voor de rechter laten komen.

Bezwaarschrift parkeerboete

Een parkeerboete is over het algemeen een gemeentelijke heffing. Dientengevolge zult u uw bezwaar dan ook moeten richten een de gemeente in plaats van aan de Officier van Justitie. Op de beschikking die u hebt ontvangen staat aan wie u uw bezwaar moet richten. Net als bij een verkeersovertreding hebt u 6 weken na ontvangst om uw bezwaarschrift aan te leveren. Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen kunt u nog in beroep bij de rechtbank. Welke rechtbank hiervoor bevoegd is vindt u op het besluit van de gemeente op uw bezwaarschrift. Als voorbeeld voor het bezwaar kunt u deze brief gebruiken.

Motivatie erg belangrijk

Informatie is een belangrijk onderdeel van uw bezwaarschrift. Het belangrijkste stukje informatie dat de gemeente graag van u wil ontvangen is de motivatie achter uw bezwaar. Waarom bent u het niet eens met de parkeerboete?

Neem in elk geval de volgende gegevens op in het bezwaarschrift parkeerboete:

  • Aanslagnummer van de boete (naheffing);
  • Datum van oplegging;
  • Naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van eigenaar van de auto;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de persoon die het bezwaar maakt (alleen nodig wanneer deze afwijkt van de eigenaar van de auto);
  • Kenteken van de auto;
  • Eventueel nummer parkeervergunning of nummer gehandicaptenkaart.

Argumenten in uw bezwaarschrift

Wanneer u wilt dat uw bezwaar een hoge kans van slagen heeft dan dient u met goede argumenten te komen. Argumenten waarmee u in elk geval géén indruk zal maken zijn: uw afspraak duurde iets langer dan gedacht of u was de weg kwijt. Volgende argumenten zijn wél relevant: u had te maken met een noodsituatie zoals een ziekenhuis- of huisartsbezoek of het overlijden van iemand. In alle gevallen dient u uw argumenten te onderbouwen met bewijzen. Stuur deze dus ook mee met uw bezwaarschrift.