Wanneer u bezwaar aan wilt tekenen tegen een aanslag of beslissing van de belastingdienst, dan kunt u hiervoor een bezwaarschrift opstellen. In het verleden was het zo dat u hiervoor een eigen brief moest opstellen, waarin u uw situatie uitlegde en aangaf wat u veranderd wilde zien. Dit is in principe nog steeds zo, echter is het bezwaarschrift voor de belastingdienst nu ook geautomatiseerd en kunt u dit nu op internet invullen. Ook is er de mogelijkheid om online een formulier af te drukken wat u vervolgens handmatig kunt invullen en opsturen naar de belastingdienst.

Het online bezwaarschrift van de belastingdienst

Hoewel de online methode van de belastingdienst veruit het duidelijkst is kunt u nog steeds in uw eigen opzet een brief schrijven. Die dient dan wel aan enkele criteria te voldoen. Wij raden u dan ook aan om het online bezwaarschrift voor particulieren te gebruiken.

Wanneer u zakelijk bezwaar wilt maken en toch zelf een bezwaarschrift wilt samenstellen dan dient daarin in ieder geval voldaan te worden aan de volgende eisen:

  • Naam en het adres van uw onderneming
  • Naam van uw belastingadviseur (indien van toepassing)
  • Uw eigen naam
  • Uw telefoonnummer
  • Het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer waartegen u bezwaar maakt
  • Een correcte datum van schrijven en een handtekening onderaan de brief

Bezwaar indienen niet altijd nodig

Bij aangifte van belastingen zoals bijvoorbeeld loonheffing en BTW is bezwaar aantekenen niet nodig wanneer u een aangifte kunt verbeteren of kunt aanvullen. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst dan kunt u daarover dus bezwaar aantekenen. Daarvoor gelden de volgende regels:

  1. Stuur uw bezwaarschrift naar het kantoor van de Belastingdienst dat de beslissing voor u heeft genomen.
    Het alles dient binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing bij de Belastingdienst binnen zijn.
  2. Bent u niet op tijd met het versturen van het bezwaarschrift? Dan kunt u alsnog een verzoekschrift naar de Belastingdienst sturen.

Uitstel van betaling

Wanneer u in uw brief expliciet meldt om welk gedeelte van de aanslag het gaat en waar u het dus niet mee eens bent, dan geeft de Belastingdienst u daar standaard uitstel van betaling over. U dient dan wel een berekening mee te sturen van het bedrag waar u het niet eens mee bent. U krijgt dan dus alléén uitstal voor dát bedrag, het andere deel dient u gewoon tijdig te betalen.

De Belastingdienst heeft 6 tot 12 weken de tijd om inhoudelijk te reageren op uw bezwaarschrift. Mocht dit niet lukken dan zal de Belastingdienst het termijn verlengen met 6 weken, hierover wordt u natuurlijk tijdig ingelicht.