Elke brief heeft een bepaalde opmaak. Zo zal een zakelijke brief er anders uitzien dan een sollicitatiebrief. Dit geldt ook voor de aanhef. De aanhef is een begrip in de taalkunde, die refereert aan een introducerende zin van een brief. De schrijver spreekt hiermee de persoon, waaraan de brief gericht is, aan. Het is belangrijk dat u weet wat de “aanhef regels” zijn voor zowel de formele als de informele brief. Zo gaat u een brief niet beginnen met ‘Geachte’ wanneer u een brief aan uw beste vriend schrijft. Tevens gaat u niet beginnen met ‘Lieve’ wanneer u een sollicitatiebrief schrijft aan uw hopelijk toekomstige werkgever.

Bij het schrijven van een Nederlandse brief is het gebruikelijk, indien de naam bekend is, om de naam van de geadresseerde te gebruiken. Het is ouderwets om L.S. (Lectori Salutem) te gebruiken. In een formele brief gebruikt u ‘Geachte’ en in heel speciale gevallen ‘Weledelgeleerde’. Vervolgens schrijft u de naam met inbegrip van titels. U noteert de achternaam en laat de voornaam achterwege. Bijvoorbeeld: ‘Geachte mevrouw Grutjes’, ‘Geachte directie’ of ‘Geachte mijnheer’. Wanneer u een informele brief schrijft, aan bijvoorbeeld uw beste vriend, dan kunt u uw brief beginnen met ‘Lieve’, ‘Beste’ of ‘He’. De laatste optie is heel informeel en wordt ook vaak gebruikt bij het versturen van e-mails aan bekende of als aanhef in sms’jes. In een informele brief kunt u wel de voornaam van de desbetreffende persoon schrijven. Verder dient u de aanspreking altijd te eindigen met een komma.

Er zijn ook specifieke beleefdheidsvormen voor mensen met een adellijke, militaire, ambtelijke, academische, religieuze of ministeriële titel. Dit geldt ook wanneer uw brief gericht is aan de koning of koningin. U begint de brief dan met ‘Zijne/hare majesteit’.

Aanhef Engelse brief

Engels is dé internationale taal. Wanneer u een internationale baan heeft kan het zijn dat u voor uw werk een Engelse brief moet schrijven. Of u heeft een goede vriend in het buitenland aan wie u een Engelse brief moet schrijven. Uiteraard geldt dat er in een formele brief geen spelfouten of interpunctiefouten mogen zitten. Dit staat namelijk erg slordig en onprofessioneel. Ook de juiste aanhef is van belang. Wanneer u moeite heeft met het schrijven van een Engelse brief, is het verstandig om iemand in te schakelen die u kan helpen. Zo voorkomt u taalfouten. In een formele Engelse brief gebruikt u geen afkortingen. Tevens is het in een Engelse brief niet gebruikelijk om een plaats te vermelden, maar alleen de datum. Ook zijn er bepaalde “aanhef regels”. Zo is de aanhef in een formele Engelse brief gebaseerd op de burgerlijk staat.

  • Dear Sir/Madam : Als de naam van de geadresseerde niet bekend is
  • Dear Miss : Aanspreektitel voor ongehuwde vrouw
  • Dear Mrs : Aanspreektitel voor de gehuwde vrouw
  • Dear Ms : Vrouwelijke aanspreektitel
  • Dear Mr : Geachte heer
  •  Dear Dr : Vervangt vrouwelijke en mannelijke aanspreektitel

Verder dient u te weten dat er achter de aanhef geen punt komt. Tevens komt er achter de naam geen komma zoals in het Nederlands wel gebruikelijk is.

Leave a Reply