Zelfs als u eenmaal weet wat er in een sollicitatiebrief of motivatiebrief moet worden beschreven, wil dat nog niet zeggen dat het eenvoudig is om er zelf een te schrijven. Daarom geven we u nog wat tips die u wellicht kunt gebruiken als u een eigen brief gaat schrijven. U kunt de tips het beste eerst een keer allemaal doorlezen voordat u begint met het opstellen van de sollicitatiebrief, dan wel motivatiebrief.

  1. Benadruk wat u onderscheidt. Elke werknemer heeft wel iets unieks, benadruk dat dan ook in uw sollicitatiebrief of motivatiebrief. U noemt uiteraard ook uw andere kwaliteiten maar benadruk die kwaliteiten die unieker/belangrijker zijn dan de rest. Praten met anderen kan hierbij helpen. Zij kunnen dan aangeven wat volgens hen uw sterke punten zijn en zij kunnen hun mening geven of vragen stellen over uw plannen. Hier gaat u dan weer over nadenken en zo krijgt u een goed beeld of en waarom dit echt bij u past. Vergeet hierbij ook vooral niet naar uw cv te verwijzen.
  2. Maak het persoonlijk. Wek interesse bij de lezer, zoek een goede openingszin en zorg dat het echt een persoonlijke sollicitatiebrief of motivatiebrief wordt. Het is belangrijk om met een goede binnenkomer al de interesse te wekken van de (toekomstige) werkgever. Geef in de brief duidelijk aan dat u gemotiveerd bent om bij het desbetreffende bedrijf aan de slag te gaan. Geef ook aan dat u graag op gesprek komt om uw motivatie toe te lichten. Blijf in een motivatiebrief wel hoofdzakelijk bij de feiten. Wanneer u dat lastig vindt kunt u de STAR-methode (situatie, taak, actie, resultaat) gebruiken om goed om te gaan met de feiten in de motivatiebrief.
  3. Zorg voor een duidelijke opbouw. Werkgevers ontvangen voor één functie vaak tientallen tot honderden sollicitatiebrieven of  motivatiebrieven. Zij hebben niet of nauwelijks tijd om al deze brieven te lezen. Zorg er dus voor dat uw brief goed opgebouwd is en dus makkelijk leest. Een goede brief heeft een inleiding, kop en conclusie. Ook komt uw motivatie en “match” met de functie en het bedrijf duidelijk naar voren. Een goede tip is om vast te houden aan het AIDA-model, dat staat voor attention, interest, desire & action. Een duidelijke opbouw zorgt voor een overzichtelijke brief en dus een georganiseerde indruk.
  4. Maak geen fouten. Zorg voor correct taalgebruik en maak geen spelfouten, dat staat niet netjes in een sollicitatiebrief of motivatiebrief. U kunt hiervoor zorgen door een spellingcorrector te gebruiken, uw brief na te lezen (liefst op papier) en de brief laten controleren door familie. Zoek bij twijfelgevallen altijd de spelwijze op op het internet of vraag het na. Maak een kladversie van uw brief, schrijf zinnen op die u mooi vindt, lees ze een paar keer per dag over en schrijf er nieuwe ideeën bij. Schrijf een definitieve versie echter altijd op de computer. Hier kunt u een laatste spellingcheck doen.
  5. Schrijf gepast zakelijk. Schat van tevoren goed in met wat voor bedrijf u te maken heeft. Hierdoor weet u in welke mate u een formele of informele sollicitatiebrief of motivatiebrief schrijft. Het is daarentegen altijd belangrijk om degene aan wie u de brief richt aan te spreken met ‘Geachte heer’ of ‘Geachte mevrouw’. Vaak staat in de vacature aan wie u de brief kunt richten. Is dit niet het geval, gebruik dan enkel ‘Geachte heer/mevrouw’. Spreek degene die u aanspreekt in uw brief bovendien ook altijd met ‘u’ aan. Het is een zakelijke brief. Daarnaast bent u vaak nog niet bekend met de werkgever. Het is daarom erg belangrijk om zo zakelijk mogelijk te blijven.
  6. Wees duidelijk. Maak in uw sollicitatiebrief of motivatiebrief niet al te lange zinnen en werk met alinea’s, die je met een witregel scheidt. Neem ook altijd een veilig lettertype als Arial of Times New Roman en hanteer hierbij een lettergrootte van 11 of 12. Op deze manier blijft de brief overzichtelijk.
  7. Hou het kort. Een sollicitatiebrief of motivatiebrief dient één A4’tje te beslaan, liever niet langer. Als je niet op het eerste kantje de werkgever kan overtuigen van je kwaliteiten, wat zal een tweede kantje dan toevoegen? Daarnaast is het voor de werkgever arbeidsintensiever om lange brieven te lezen.