Als u kennis heeft genomen van onze voorbeelden en tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief of motivatiebrief, kunt in door het volgen van enkele stappen zelf een brief samenstellen. Hier volgt een voorbeeld van een opbouw van een sollicitatiebrief of motivatiebrief:

  1. Begin de brief altijd met een aanhef: ‘Geachte heer…’ of ‘Geachte mevrouw…’. Vaak staat in de vacature aan wie u de brief kunt richten. Is dit niet het geval, gebruik dan enkel ‘Geachte heer/mevrouw’.
  2. Verwijs naar de vacature waarop u reageert. Bijvoorbeeld: ‘Naar aanleiding van uw vacature voor de functie van dierenarts wil ik graag reageren’.
  3. Probeer vervolgens met een opvallende zin te komen waarin u uitlegt waarom deze functie uw interesse wekt en waarom deze functie iets voor u is. Hierin kunt u namelijk het onderscheid maken met de andere sollicitanten.
  4. Hierna gaat u het over uzelf hebben. Wie ben ik, wat heb ik gestudeerd, relevante werkervaring, etc. Denk aan de vijf w’s: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Hoe sluiten deze eigenschappen aan op de vacature?
  5. In de volgende alinea gaat u in op de vacature waarop en het bedrijf waarbij u solliciteert. Waarom spreekt dit bedrijf mij aan? Wat voeg ik toe voor het bedrijf? Wat verwacht u van de functie en het bedrijf?
  6. Ten slotte sluit u de brief af met een goede slotzin. Bijvoorbeeld: ‘Ik hoop uw interesse gewekt te hebben en denk in het bezit te zijn van de juiste kwaliteiten die nodig zijn voor deze functie. Ik zie uw reactie graag tegemoet.’ Op deze manier bevestigt u uw kwaliteiten nogmaals en vraagt u om een reactie. U gaat dus over tot actie.
  7. De brief sluit u af met een formele groet. ‘Met vriendelijke groet’ of ‘In afwachting op uw reactie verblijf ik’ volstaan. Vergeet niet te verwijzen naar uw cv.

Als u deze opbouw volgt en bij het schrijven van uw sollicitatiebrief of motivatiebrief op enthousiaste en persoonlijke wijze uzelf verkoopt, verhoogt u de kans op succes aanzienlijk. Laat overigens altijd een witregel tussen de alinea’s en zorg ervoor dat uw cv en motivatiebrief in dezelfde stijl geschreven zijn.