Een sollicitatiebrief en motivatiebrief komen grotendeels op hetzelfde neer. Het belangrijkste verschil is dat een sollicitatiebrief voornamelijk dient als toelichting op het curriculum vitae, terwijl de motivatiebrief focust op het beantwoorden van de waaromvraag van het solliciteren.  Vanwege de vele gelijkenissen kunt u hier een aantal voorbeelden, richtlijnen en tips vinden die grotendeels op beide varianten van toepassing zijn.

Voorbeeld motivatiebrief

Een goede eerste indruk bij uw mogelijke nieuwe werkgever is erg belangrijk. Als u aan de hand van een motivatiebrief al een goed beeld van uzelf heeft geschetst, bent u al voor vijftig procent binnen. Wij dragen hier graag een steentje aan bij door voorbeelden van motivatiebrieven te bieden. Een voorbeeld van een motivatiebrief kunt u gebruiken als blauwdruk voor het maken van uw eigen motivatiebrief. Door enkele van deze brieven door te nemen krijgt u een idee van wat voor een soort tekst van u wordt verwacht. Maak er echter wel altijd uw eigen brief van. Neem de voorbeelden van een motivatiebrief als basis en bouw hier uw eigen verhaal omheen.

Tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief of motivatiebrief

Bij het schrijven van een sollicitatiebrief of motivatiebrief komt wellicht meer kijken dan u denkt. Een algemene tip bij het schrijven is om ervoor te zorgen dat u een enthousiaste brief schrijft. Wanneer u niet in de stemming bent om te schrijven, probeer uzelf te motiveren of wacht anders even met schrijven. Stuur uw brief in al uw enthousiasme niet meteen op, kijk er later nog eens goed naar en lees de brief hardop voor. Lopen alle zinnen goed, staan er geen spelfouten in de sollicitatiebrief? Het is verstandig om de brief eens te printen en op papier door te nemen, zo pikt u er makkelijker fouten uit. Bekijk onze tips voor het schrijven van uw sollicitatiebrief of motivatiebrief.

Opbouw van een sollicitatiebrief of motivatiebrief

Bij een sollicitatiebrief of motivatiebrief is een goede opbouw er belangrijk. Een brief kunt u opbouwen vanuit het AIDA-model, dit staat voor attention, interest, desire & action. U probeert dus eerst de aandacht te trekken van de werkgever, vervolgens probeert u interesse te wekken en spreekt u uw eigen wensen uit. Ten slotte gaat u over op actie, bijvoorbeeld om een vervolggesprek te krijgen. Enkele stappen in de opbouw van een sollicitatiebrief of motivatiebrief bieden duidelijkheid.

Open sollicitatiebrief

Soms komt u maar geen geschikte vacature tegen. In dat geval kunt u er altijd voor kiezen om een open sollicitatiebrief te sturen aan een bedrijf waar u graag zou willen werken. Wanneer u een open sollicitatie doet bij een organisatie, dan hebt u een ander soort brief nodig dan wanneer u naar aanleiding van een vacature solliciteert. Voordat u begint te schrijven is het daarom aan te raden om enkele voorbeelden van open sollicitatiebrieven en tips voor het opstellen van de open sollicitatiebrief door te nemen.

De combinatie met het curriculum vitae

De sollicitatieprocedure start niet met alleen het schrijven van de sollicitatie of motivatiebrief. Deze gaat altijd vergezeld van een curriculum vitae, oftewel het cv. De twee documenten zijn complementair, ze vullen elkaar aan. Het zijn dus geen substituten. Zet in uw brief niet gewoon een beschrijving van uw cv, maar wijdt uit over zaken die hierin wellicht niet één op één terug te vinden zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw sollicitatiebrief of motivatiebrief een geheel vormt met het cv. Voor beide zijn vele voorbeelden te vinden, maar zorg ervoor dat de definitieve versies altijd goed samengaan. Hierbij kunt u denken aan het lettertype en opmaak van de brief, maar ook dat bijvoorbeeld de beschreven ervaring terugkomt en dat andere relevante ervaringen die u niet uitgebreid in uw brief kunt beschrijven, toch terugkomen in het cv.

Leave a Reply