Een Engels cv verschilt niet alleen in de gehanteerde taal, maar stelt vaak ook andere eisen dan een Nederlands cv. Om een goede eerste indruk te maken is het daarom van belang te voldoen aan de verwachtingen van de lezer. Voorbeelden zijn een eenvoudige manier om te achterhalen welke vorm voor een cv gebruikelijk is in een land.

Solliciteren naar een functie in het buitenland

Als u een sollicitatiebrief moet schrijven naar een bedrijf of instantie in het buitenland is het aan te raden om eerst een voorbeeld-cv te zoeken. Wat als een correct cv wordt gezien, kan immers per land verschillen. Los van het verschil in taal, hanteren landen verschillende lay-outs en notatiemanieren. Omdat het uiteraard heel onprofessioneel overkomt als een cv niet conform deze gebruiken is opgesteld, is het verstandig u hier eerst in te verdiepen. Als voorbeeld zullen we ingaan op cv’s in het Engels. Natuurlijk kunnen cv-conventies in andere landen anders zijn dan die in Engeland.

Nederlands cv versus Engels cv

Als u op internet een voorbeeld-cv in het Engels vergelijkt met een Nederlands voorbeeld-cv zal al snel opvallen dat allereerst het woord cv in het Engels meestal vertaald wordt met  ‘resume’ en dat boven uw persoonlijke gegevens niet het woordje ‘personalia’ staat. Ook is op te maken uit de diverse voorbeeld-cv’s in het Engels, dat de personalia zelf op verkorte wijze zijn genoteerd. Daarnaast moet men in het achterhoofd houden dat data in het Engels op een andere wijze genoteerd worden dan in het Nederlands. Wanneer u bezig bent met het beschrijven van uw opleidingen doet u er ook goed aan te weten dat het Engelse schoolsysteem niet werkt met cijfers, zoals in Nederland, maar met letters. Neem dus niet klakkeloos uw examencijfers over in uw cv, want dit zegt de Engelsen niks.

Voorbeeld-cv in het Engels is niet dé garantie op een taalkundig correct cv

De kopjes zijn gemakkelijk terug te vinden in een voorbeeld-cv in het Engels. Vergeet echter bij het schrijven van een cv in het Engels niet om goed te controleren of de teksten ook grammaticaal kloppen en taalkundig gezien mooi lopen. Dit is helaas niet uit een voorbeeld-cv in het Engels te halen. Voor de grote lijnen zijn voorbeelden echter zeker een ontzettend goede uitkomst! En vergeet vooral niet uw woordenboek erbij te pakken.

Leave a Reply