Als het moment aanbreekt dat u wilt gaan solliciteren voor een baan dan moet u met een aantal dingen rekening houden. Een daarvan is het hebben van een overzichtelijk CV Voor zowel een open sollicitatie als een reactie op een vacature heeft u een CV nodig. Uw CV (Curriculum Vitae) is een overzichtelijk bestandje waarin u verschillende gegevens over uzelf zet zodat het bedrijf waarbij u solliciteert in een oog opslag al uw opleidingen, werkervaring en andere relevante informatie kan zien. Sommige vacatures vragen ook om een motivatiebrief. Een CV is niet hetzelfde als een motivatiebrief!

Om duidelijk te maken hoe een cv precies in elkaar zit worden hieronder voorbeelden van een curriculum vitae getoond. Elk voorbeeld cv geeft vooral duidelijkheid over de opbouw en zorgt voor overzichtelijkheid.

Voorbeeld curriculum vitae

Deze voorbeeld cv’s vormt de basis voor het cv dat u kan opstellen. Het is verstandig om meer informatie toe te voegen. Gebruik bij voorkeur meer dan één voorbeeld en combineer de goede elementen van de verschillende cv’s die u als voorbeeld gebruikt. Zoek bovendien zo specifiek mogelijk, zodat u zeker weet dat u voor de beoogde functie een representatief cv opstelt. De verschillende soorten cv’s zijn:

  • Chronologisch cv – Standaard is een cv dat studie- en werkervaring in omgekeerd chronologische volgorde presenteert, ook wel het Amerikaanse model genoemd. Dit gaat ervan uit dat de recentste ervaringen het belangrijkst zijn.

Bekijk het voorbeeld van het (a)chronologisch cv.

  • Functioneel cv – Een andere optie is het functioneel cv, ook wel thematisch cv of vaardigheden-cv  genoemd. De volgorde van de opgesomde capaciteiten of werkervaringen is niet bepaald op chronologische basis, maar door de relevantie hiervan voor de gewenste functie. Dit cv bevat geen jaartallen en moeilijke namen die afleiden. Het functioneel cv kan bijvoorbeeld een goed idee zijn voor mensen die van carrière veranderen. Zo kan de opsteller direct de nadruk leggen op zijn of haar relevante capaciteiten en ervaringen, ook al zijn die van langer geleden. Ook wanneer u weinig ervaring hebt of wanneer er gaten vallen in uw cv, dan is dat makkelijker te verbloemen met een functioneel cv.

Bekijk het eerste voorbeeld van een functioneel cv.

Bekijk het tweede voorbeeld van een functioneel cv.

  • Engels cv – Wanneer u in het buitenland gaat solliciteren heeft u uiteraard een cv in een vreemde taal nodig. Behalve de taal is echter ook de opbouw en gewenste inhoud van het cv vaak anders. Het meest voor de hand liggend is een cv in het Engels. Hierin is het gebruikelijk om een klein stukje over uzelf en uw ambities te schrijven. Ook ligt er meer focus op stages en publicaties dan in het Nederlandse curriculum vitae, waar de nadruk meer ligt op werkervaring.

Bekijk het eerste voorbeeld van een Engels cv.

Bekijk het tweede voorbeeld van een Engels cv.

Of lees meer over het maken van een Engels cv.

  • Netwerk-cv – Ten slotte bestaat er ook het netwerk-cv. Dit cv is bij uitstek geschikt om in een netwerk te verspreiden en daarbij zeer geschikt voor open sollicitaties. Hierin kunt u namelijk vermelden naar wat voor functie u op zoek bent, naast de voor een cv gebruikelijke elementen. Op andere punten verschilt een netwerk-cv niet van een chronologisch of functioneel cv.

Wat staat er in een CV?

Uiteraard zien niet alle CV’s er hetzelfde uit. Een CV bestaat uit verschillende ‘onderdelen’. Zo is een kopje met ‘persoonlijke gegevens’, een kopje met ‘uw profiel’, een kopje met ‘werkervaringen’, een kopje met ‘opleidingen’,  een kopje met nevenactiviteiten, en een kopje met vaardigheden en competenties. Verder kunt u er voor kiezen om een kopje met ‘hobby’s’ erin te verwerken.  Indien u in het bezit bent van een referentie van een oude werkgever dan is het vaak ook nuttig om deze aan het einde van uw CV er bij te voegen.

Uw persoonlijke gegevens bestaan uit de volgende informatie: Voor-, en achternaam, adres, emailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Bovendien geeft u hierin aan of u in het bezit bent van een rijbewijs, en zo ja, welk soort rijbewijs.

Als u het kopje van uw profiel gaat invullen is het de bedoeling dat je een kort maar pakkend stukje schrijft waarin u wat over uzelf verteld. Schrijf dan iets over wat voor werk u nu doet en wat voor werk u wilt gaan doen.

In het kopje werkervaringen is het de bedoeling dat je op een chronologische volgorde al uw opgedane werkervaring opschrijf met de bijbehorende informatie van het bedrijf en uw functie. Bovendien moet u hier vermelden hoelang u bij dit bedrijf gewerkt heeft en wat voor resultaten u heeft bereikt met deze functie. Het is verstandig om uw laatste baan bovenaan te zetten en op die manier dus op een chronologische volgorde naar beneden te werken.

In het kopje van uw opleidingen is het de bedoeling dat u al uw opleidingen, studies en cursussen opneemt. Hierin moet dan de naam van de opleiding of cursus worden vernoemd, de plaats, de datum en het jaartal van de start van de opleiding of cursus en het wanneer dit is beëindigd. Vervolgens geeft u per opleiding of cursus indien nodig nog een specialisatie aan en laat u weten of u uw diploma of certificaat heeft behaald.

Dan komt u bij het kopje nevenactiviteiten. Dit zijn alle activiteiten die in uw ogen van toepassing zijn die u naast uw werk doet en heeft gedaan. Hierin kunt u bijvoorbeeld bestuursjaren of vrijwilligerswerk zetten.

Dan komt u bij het laatste kopje; ‘referenties’. Dit is niet verplicht om in een CV te zetten, maar als u in het bezit bent van een positieve referentie van een van uw werkgevers dan is het zeker de moeite waard om deze bij uw CV te voegen. Nogmaals, deze opzet is slecht een indicatie voor een goed CV voorbeeld, u kunt uw eigen wensen of meningen hier natuurlijk in verwerken.

Hoe ziet een CV er uit?

De opbouw van het CV voorbeeld hebben we zojuist al besproken.  Als u zorgt dat alle bovengenoemde informatie in uw CV staat, zónder spelfouten, dan bent u al een heel eind. Wel moet u er dan nog even voor zorgen dat de opmaak van uw CV duidelijk, helder en leesbaar is. Kies bijvoorbeeld voor een makkelijk te lezen lettertypen. Maak gebruik van dikgedrukte tussenkopjes en cursieve teksten indien nodig. Als het CV qua inhoudt voldoet aan alle eisen, maar het er niet gestructureerd in wordt gezet zal de werkgever minder aandacht besteden aan het lezen van uw CV of zelfs helemaal niet lezen. Zorg er dus voor dat u zonder spel-, en taalfouten uw CV met alle bovengenoemde informatie in een geordend document plaats welke duidelijk te lezen is.

Leave a Reply