Voor werkgevers zijn verschillende regels opgezet omtrent de ontslagprocedure en de werknemers. Uiteraard kan een werkgever niet zomaar doen en laten wat hij wil en is ook hij gebonden aan een opzegtermijn. Het verschil van de regels voor een werknemer en zijn daarom van belang. Want wat is nu precies de opzegtermijn van een werkgever?

De regels

Bij de opzegtermijn van een werkgever is niet zomaar voor een willekeurig aantal maanden gekozen. Het heeft er bij de opzegtermijn werkgever mee te maken hoeveel jaren de werknemer al in dienst is. Ergens lang werken heeft in dit opzicht dus wel een voordeel. Des te langer u in dienst bent, des te meer tijd u heeft voordat u daadwerkelijk werkeloos bent.

Arbeidsjaren
<5 jaar              1 maand
5-10 jaar           2 maanden
10-15 jaar         3 maanden
>15 jaar            4 maanden

In dit schema kunt u zien aan het aantal arbeidsjaren, wat de opzegtermijn is. Deze verandering vindt plaats met een verhoging van 5 arbeidsjaren en de opzegtermijn wordt zodoende verlengd met een maand. Bij de telling van het aantal arbeidsjaren worden ook de tijdelijke arbeidsovereenkomsten meegeteld indien deze elke 3 jaar zijn verlegd.

Verkorten

In sommige gevallen is het mogelijk dat de opzegtermijn wordt verkort. Dit is mogelijk als zowel de werkgever als de werknemer hierover tot een overeenkomst kunnen komen.

Ook is het mogelijk dat de werkgever in het bezit is van een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf. Dit ging eerder door onder de naam Centrum Werk en Inkomen (CWI). Dit houdt in dat de opzegtermijn werkgever met 1 maand verkort kunnen worden.Uiteraard kan de opzegtermijn niet helemaal verdwijnen en moet er verplicht 1 maand opzegtermijn overblijven. De werkgever zal het UWV werkbedrijf om toestemming vragen voor het ontslag en deze zal kijken of de aanvraag die gedaan wordt voor het ontslag redelijk is. Dan kan het UWV werkbedrijf toestemming geven en kan de ontslagprocedure verder in ontwikkeling gaan.

In sommige gevallen is het niet van belang dat de werkgever het ontslag via het UWV werkbedrijf aan moet vragen. De werkgever heeft dat de mogelijkheid u te ontslaan zonder hiervoor toestemming te vragen. Dit is alleen mogelijk als u bijvoorbeeld in uw proefperiode bent, uw arbeidscontract niet wordt verlengd, als het ontslag op staande voet is, als het door een faillissement is of als het ontslag door de kantonrechter is gedaan. Uiteraard is er ook geen goedkeuring nodig als u beiden instemt met het ontslag.

Jaarcontract?

Voor een jaarcontract gelden andere regels dan bij een vaste aanstelling. Bekijk daarom ook de regels omtrent de opzegtermijn van het jaarcontract.

Leave a Reply