Een contract voor bepaalde tijd, zoals een jaarcontract, kan niet tussentijds worden opgezegd. Deze regel geldt voor beide partijen. Waar een doorlopend contract steeds per de laatste dag van de maand kan worden opgezegd, kan dit bij een tijdelijk contract alleen wanneer daar van te voren afspraken over zijn gemaakt in het contract.

Mét afspraken voor tussentijdse opzegging

Wanneer de beide partijen in het contract hebben laten opnemen dat er een mogelijkheid is voor tussentijdse opzegging, dan hebben zij hiervoor ook een opzegtermijn kunnen opnemen. In principe moet de opzegging dan ook voor de laatste dag van de maand geschieden. Het is echter mogelijk dat er in het contract een andere datum is opgenomen. De duur van de opzegtermijn van het tijdelijke contract hangt samen met de duur van het contract zelf. Bij een jaarcontract zal de opzegtermijn in dergelijke gevallen normaliter één maand bedragen.Zonder afspraken voor tussentijdse opzegging

Wanneer beide partijen geen mogelijkheid hebben laten opnemen voor tussentijdse opzegging van het jaarcontract dan kan dit in principe niet tussentijds worden opgezegd. Wanneer werkgever of werknemer zonder wederzijds goedvinden het jaarcontract toch tussentijds opzegt, dan pleegt hij of zij contractbreuk. Hierbij is de werknemer een schadevergoeding verschuldigd wanneer de werkgever hierdoor schade lijdt. Deze schadevergoeding is meestal gelijk aan het loon dat de werknemer anders betaald had gekregen. Omdat met deze opzegging contractbreuk gepleegd wordt, is er geen opzegtermijn voor het jaarcontract.

Meer informatie is onder ander hier te vinden.Leave a Reply