Een fictieve opzegtermijn, een term waarmee u alleen in aanraking komt als een ontslag eerder plaatsvindt dan de opzegtermijn bepaald heeft. Een fictieve opzegtermijn heeft namelijk te maken met de WW uitkering die u ontvangt na uw ontslag. Door de fictieve opzegtermijn is het mogelijk dat u moet wachten op uw uitkering tot de daadwerkelijke opzegtermijn verstreken is.

Wanneer is er sprake van?

Als u een uitkering wil vragen kan je te maken krijgen met de fictieve opzegtermijn, dit houdt in dat u niet meteen een uitkering ontvangt als u werkloos wordt. De instelling waar u uw uitkering aanvraagt kan u mededelen dat zij een fictieve opzegtermijn hanteren en dit resulteert dan in het feit dat u zelf de periode moet overbruggen waarin u geen uitkering krijgt. Is bij uw ontslag om bepaalde redenen niet de wettelijke opzegtermijn gehanteerd, bijvoorbeeld omdat de kanton rechter uw arbeidscontract heeft ontbonden, dan zit er een fictieve opzegtermijn tussen het moment dat u werkloos bent en het moment dat u een uitkering ontvangt.

Voorbeeld

Ter verduidelijking een voorbeeld van hoe de fictieve opzegtermijn in z’n werk gaat. U bent werknemer bij een bedrijf en u wordt ontslagen. U bespreekt dit met uw werkgever en komen tot het akkoord dat beiden het geen probleem vinden als u stopt voordat de 3 maanden opzegtermijn verstreken zijn. U heeft dan wat eerder vrije tijd en uw baas is dan wat eerder van de kosten af. Dit is verder geen probleem, als u eerder wilt stoppen dan de wettelijke opzegtermijn of dan wat er in arbeidscontract of cao staat beschreven, kan dit. Dit is het moment waarop u rekening moet houden met de fictieve opzegtermijn. U heeft na uw ontslag recht op een uitkering. Deze gaat u aanvragen bij de uitkering instelling, om vervolgens te horen te krijgen dat u te maken heeft met de fictieve opzegtermijn. Stel u kreeg uw ontslag te horen op 15 mei en u besluit samen met uw werkgever dat u op 1 juni stopt, officieel was de opzegtermijn 3 maanden, wat betekent dat u officieel pas per 1 september zou stoppen. Dit is dan ook pas de datum waarop u uw uitkering kunt ontvangen. De uitkering instelling gaat wel uit van de opzegtermijn die geldt en noemen dit de fictieve opzegtermijn. U zult dus pas een uitkering krijgen vanaf 1 september en tot die tijd zelf moeten zorgen voor uw inkomsten.

Leave a Reply