Veel mensen krijgen ermee te maken in hun leven. Het blijft echter lastig hoe het precies in elkaar zit. Zomaar ontslagen worden of ontslag nemen is vaak niet mogelijk. Weet daarom goed hoe de wettelijke opzegtermijn in elkaar zit of hoe het staat geregeld in uw contract. In sommige gevallen is er geen sprake van een wettelijke opzegtermijn. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u nog in uw proeftijd zit of op staande voet wordt ontslagen, mits dit duidelijk vermeld staat in uw contract.

Opzegtermijn Werknemer

De opzegtermijn voor de werknemer is anders dan die voor de werknemer. Over het algemeen is het in de wet zo geregeld dat het makkelijker is om ontslag te nemen dan om ontslag uit te delen. Hier vindt u de algemene regels omtrent de opzegtermijn voor een werknemer.

Opzegtermijn Werkgever

Als werkgever zijn er verschillende redenen en vormen van ontslag. De opzegtermijn verschilt ook tussen de verschillende vormen van ontslag. Zo zijn de regels bijvoorbeeld anders bij een ‘op staande voet ontslagen’ dan bij andere vormen. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht.

Opzegtermijn jaarcontract

Een contract voor bepaalde tijd, zoals een jaarcontract, kan niet tussentijds worden opgezegd. Deze regel geldt voor beide partijen. Waar een doorlopend contract steeds per de laatste dag van de maand kan worden opgezegd, kan dit bij een tijdelijk contract alleen wanneer daar van te voren afspraken over zijn gemaakt in het contract.

Fictief opzegtermijn

Een fictieve opzegtermijn, een term waarmee u alleen in aanraking komt als een ontslag eerder plaatsvindt dan de opzegtermijn bepaald heeft. Een fictieve opzegtermijn heeft namelijk te maken met de WW-uitkering die u ontvangt na uw ontslag. Door de fictieve opzegtermijn is het mogelijk dat u moet wachten op uw uitkering tot de daadwerkelijke opzegtermijn verstreken is.

Volgens de wet

Een opzegtermijn staat meestal genoemd in uw arbeidscontract of in de cao. Dit is echter niet altijd het geval. Dit betekent niet dat er dan geen opzegtermijn geldt. Een wettelijke opzegtermijn is geregeld door de overheid om iedereen een stukje bescherming te bieden. Bent u bijvoorbeeld ontslagen dan is de wettelijke opzegtermijn gebaseerd op uw arbeidsjaren.

Arbeidsjaren
<5 jaar              1 maand
5-10 jaar           2 maanden
10-15 jaar         3 maanden
>15 jaar            4 maanden

Soms is het ook mogelijk het ontslag direct in te laten gaan. In dit geval moeten zowel de werkgever als de werknemer hiermee akkoord gaan.

Zelf ontslag nemen

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u uw baan helemaal zat bent en dus ontslag wil nemen. Ook dit kan niet van de één op andere dag en ook hiervoor is dus een wettelijke opzegtermijn voor gemaakt. Boven deze wettelijke opzegtermijn gelden de regels die zijn opgesteld in uw arbeidscontract. Heeft u bijvoorbeeld afgesproken en ondertekend dat dit per direct is, dan is dit mogelijk. Staat dit nergens in het contract dan is de wettelijke opzegtermijn 1 maand.

Waarom?

Om veel conflicten en moeilijkheden te voorkomen is deze wettelijke opzegtermijn ontstaan. Ook zorgt dit er uiteraard voor dat niet iedereen zomaar kan doen en laten wat hij/zij wil. Had u bijvoorbeeld eerst een goede band met uw werkgever, maar is deze door een conflict veranderd? Dan moeten beide partijen zich alsnog houden aan het contract of de wettelijke opzegtermijn, voordat de arbeidsovereenkomst echt ontbonden kan worden. Ook moet de opzegging de eerste van de maand plaatsvinden om gesjoemel te voorkomen.

Een arbeidsovereenkomst is van groot belang bij uw baan. Het is niet alleen datgene wat u ondertekent wanneer u ergens gaat werken, maar het zijn ook de regels die van het begin tot het einde van toepassing zijn op u en uw baan. Vaak hoeft u er geen blik op te werpen om iedere dag aan de slag te kunnen. Komt het echter zover dat u ontslagen wordt of ontslag wil nemen dan is het toch wel handig om te weten welke regels hieraan zijn verbonden. Een voorbeeld van deze regels is bijvoorbeeld de opzegtermijn.

Het papierwerk

Vaak bestaat uw arbeidsovereenkomst uit een heleboel papierwerk met een heleboel regeltjes in kleine lettertjes. Alles is vaak verdeeld in onderwerpen. Wanneer u dus meer wilt weten over de opzegtermijn in uw arbeidsovereenkomst kunt u daar specifiek naar zoeken. De opzegtermijn hoeft niet per se beschreven te staan in uw arbeidsovereenkomst omdat deze opzegtermijn ook wettelijk geregeld is. Er zijn regels verbonden aan in hoeverre het arbeidscontract, met betrekking op de opzegtermijn, veranderd kan worden. Zo mag een werkgever een opzegtermijn alleen verkorten in het cao en niet in het arbeidscontract van een een individu. Wel mag de opzegtermijn van de werkgever in beide gevallen worden verlengd. Dit houdt dus in dat de het opzegtermijn van de werkgever zowel in de cao als in het arbeidscontract verlengd mag worden. De werknemers opzegtermijn mag ook verlengd worden maar nooit langer dan tot 6 maanden.

Verschillend

Ieder arbeidscontract is in principe weer anders en daarin kunnen ook verschillende regels gelden met betrekking tot de opzegtermijn. Het blijft altijd lastig rekening te houden met een opzegtermijn, maar niemand komt er bijna onderuit. Daarom zijn ook verschillende arbeidscontracten opgesteld en, nog belangrijker, is het wettelijk geregeld. Op deze manier wordt er rekening gehouden met iedereen en kan een opzegging soepeler verlopen.

Leave a Reply