Wanneer u als werknemer uw baan verliest komt u vaak in aanmerking voor een WW-uitkering. U kunt uw baan verliezen doordat u ontslagen bent of wanneer uw werk stopt. Het kan zijn dat u niet gelijk een nieuwe baan kunt vinden, in dit geval kunt u een WW-uitkering aanvragen. De hoogte van de WW-uitkering wordt bepaald door verschillende factoren. Wanneer u een WW-uitkering aanvraagt en vervolgens ontvangt, brengt dat een aantal verplichtingen met zich mee.

WW-uitkering aanvragen

Een WW-uitkering dient u bij  het UWV aan te vragen. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden voor een WW-uitkering en de UWV kijkt of u daaraan voldoet. U dient binnen één week nadat u werkloos bent geworden een WW-uitkering aan te vragen. Als u een WW-uitkering krijgt dient u verplicht te solliciteren. Dit doet het UWV omdat zij werk wil stimuleren. Wanneer u niet verplicht solliciteert wordt de uitkering weer ingetrokken. U dient bewijs van sollicitatie op te sturen naar de UWV. Mensen die 64 jaar of ouder zijn of een eigen bedrijf starten, kunnen een sollicitatievrijstelling krijgen. Het UWV verstrekt niet alleen de WW-uitkering maar helpt u ook bij het zoeken van een baan. Zij bieden cursussen aan, leggen contacten en hebben samenwerkingsverbanden met werkgevers. Op het moment dat u werkloos bent dient u zich in te schrijven op www.werk.nl. Met deze site kunt u actief opzoek gaan naar een andere baan.

Recht op uitkering

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen wilt u recht hebben op een WW-uitkering. Een paar van deze voorwaarden zijn: Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid, je moet werkloos zijn, je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk, je moet voldoen aan de wekeneis en je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor deskundige en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen, waaronder ook de WW-uitkering. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Er zijn vier kerntaken van de UWV. De eerste kerntaak is ‘werk’. Het UWV stimuleert en ondersteunt mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. De tweede kerntaak is ‘indicatiestelling’. Het UWV beoordeelt volgens een eenduidige criteria. Kernpunt drie is ‘uitkeren’. Het orgaan verzorgt snel en correct de uitkeringen. Het laatste kernpunt is ‘gegevensbeheer’. Het UWV zorgt ervoor dat iemand maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Bijstandsuitkering

Het kan zijn dat het UWV besluit dat je geen recht hebt op een WW-uitkering. U ontvangt dan een beschikking. Indien dit het geval is komt u alleen nog maar in aanmerking voor een bijstandsverzekering. Het nadeel is dat uw financiële situatie erg verslechterd. Uw inkomsten dalen namelijk aanzienlijk.  Als uw twijfelt over de uitslag van het UWV kunt u ervoor kiezen om de uitslag aan te vechten. U kunt hiervoor een advocaat in dienst nemen. De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. Indien u niet goed om kunt gaan met geld kan de gemeente bijstand in natura geven. De gemeente betaalt dan bijvoorbeeld uw zorgverzekering of uw huur.

Leave a Reply