Wanneer u wordt ontslagen zijn er meerdere dingen die u kunt doen. Eén van die dingen is een stamrecht BV oprichten. Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die door de ontslagen werknemer wordt opgericht. De toenmalige werkgever stort de ontslagvergoeding op de bankrekening van de BV. Als ex-werknemer sluit u met de BV een stamrechtovereenkomst af. In die overeenkomst staat dat de BV verplicht is om aan de ex-werknemer een periodieke uitkering te verstrekken. Het grote voordeel van een stamrecht BV is dan ook, dat u als werknemer niet direct belasting verschuldigd bent over de ontslagvergoeding. De ontvangen ontslagvergoeding kan in zijn geheel worden geïnvesteerd in zakelijke activiteiten. De belastingtechnische basis waarop deze faciliteit is gebaseerd is de stamrechtvrijstelling. Om deze vrijstelling te mogen benutten moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde is dat het oprichten van de stamrecht BV eminent moet zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de oprichtingsakte door de notaris gekeurd dient te zijn. De tweede voorwaarde is dat het stamrechtovereenkomst ondertekend moet zijn. Die overeenkomst moet aan alle belastingtechnische vereisten voldoen.

Stamrecht BV oprichten

Het oprichten van een stamrecht BV wordt vooral aangeraden bij een grote som ontslagvergoeding. Het gaat hier om een ontslagvergoeding van meer dan 75.000 euro. U bent zelf directeur van de BV en u kunt zelf de hoogte en de frequentie van uw uitkeringen bepalen. Toch is het oprichten van een stamrecht BV een heel proces. Hier vindt u wat informatie over het oprichten van een stamrecht BV. Zo weet u wat u kunt verwachten en wat u zelf al kunt doen. Het oprichten van de BV kan alleen door een notaris worden gedaan. Voor de oprichting dient u gegevens, waaronder persoonlijke gegevens over de oprichter, door te geven aan de notaris. Naast de persoonlijke gegevens moet de notaris ook de naamgeving en de doelstelling van de BV weten. Die naam mag niet hetzelfde zijn als de naam van al bestaande BV’s. Tevens is het ook aan te raden om geen naam te kiezen die erg lijkt op de naam van een bestaand bedrijf. U kunt hiervoor de website van de Kamer van Koophandel raadplegen. Ook kunt u ervoor kiezen om een handelsnaamonderzoek uit te voeren. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Kamer van Koophandel. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.
Verder dient er een bankrekening te worden geopend. Hier wordt de gouden handdruk (ontslagvergoeding) op gestort. U kunt de rekening al openen voordat de stamrecht BV daadwerkelijk is opgericht. De meeste banken hebben namelijk genoeg aan de conceptstatuten. Het kan zijn dat de bank om een uittreksel van de Kamer van Koophandel vraagt. Wijs in dat geval op de landelijke richtlijnen waarin staat dat dit nog niet nodig is.

Stamrechtovereenkomst

In een stamrechtovereenkomst wordt vastgelegd wanneer er uitkeringen gedaan worden. Zo zijn er twee mogelijkheden. De uitkeringen kunnen direct worden uitgekeerd of pas vanaf 65-jarige leeftijd. Wanneer u ervoor kiest om de uitkeringen direct uit te keren, moet de hoogte van dit bedrag worden vastgelegd in de stamrechtovereenkomst.
Ook is er de tripartite (driepartijen) stamrechtovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat er een stamrecht gevestigd zal worden. Deze overeenkomst is vaak alleen nodig wanneer de ex-werkgever dit eist voor het overmaken van de ontslagvergoeding naar de stamrecht BV. Eén van de redenen waarom de ex-werkgever dit wil is om de aansprakelijkheid voor eventuele loonheffingen bij de ex-werknemer te leggen.

Leave a Reply