Wanneer u ontslagen wordt krijgt u vaak een vergoeding mee. Deze vergoeding kan ook gezien worden als een soort schadevergoeding. De schade kan namelijk ontstaan doordat de werknemer ontslagen wordt, verplicht minder uren moet werken of een lagere functie krijgt. Het is mogelijk dat de ontslagvergoeding kan worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Indien dit niet mogelijk is kan de kantonrechter de ontslagvergoeding bepalen. De kantonrechter wordt vaak ingeschakeld wanneer de werkgever en werknemer onenigheid hebben over het ontslag.

Wanneer werkgever en werknemer onder goede omstandigheden uit elkaar gaan, is er altijd wel sprake van een ontslagvergoeding. De werkgever doet vaak het eerste bod. Zodra het eerste bod is gedaan starten de onderhandelingen. De werkgever doet namelijk een tegenbod en dan is de werkgever weer aan zet. Deze onderhandelingen blijven net zo lang doorgaan totdat beide partijen het eens zijn. Indien u zelf geen goede onderhandelaar bent is het verstandig om een specialist in te schakelen, die u kan helpen bij het onderhandelingsproces. Toch zijn er situaties waar geen sprake is van ontslagvergoeding. U komt niet in aanmerking voor ontslagvergoeding wanneer u ontslagen wordt in uw proeftijd, bij ontslag op staande voet of bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. Ook als uw werkgever op het randje van faillissement is krijgt u geen ontslagvergoeding.

Collectief ontslag

Men spreekt van collectief ontslag wanneer een grote groep werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Er zijn drie indicaties die aangeven als het om collectief ontslag gaat. De eerste indicatie is dat er minimaal twintig werknemers betrokken zijn bij het ontslag. Een tweede indicatie is dat de ontslagen vallen binnen een periode van drie maanden. Als laatst gaat het om collectief ontslag wanneer de werknemers werkzaam zijn binnen een district van het UWV werkbedrijf. Ook bij collectief ontslag krijgen werkgevers vaak een ontslagvergoeding mee. Let zelf goed op de hoogte van de ontslagvergoeding. Bereken de vergoeding met de kantonrechtersformule. Het kan namelijk zijn dat de ontslagvergoeding, volgens sociaal plan of afvloeiingsregeling, lager is dan de uitkomst van de kantonrechterformule.

Gouden handdruk

Een gangbare term voor ontslagvergoeding is de gouden handdruk. U dient als werknemer goed te onderhandelen met de werkgever over de manier waarop de gouden handdruk wordt uitbetaald. Zo zijn er verschillende opties waarvoor u de gouden handdruk kunt gebruiken. Zo kunt u de gouden handdruk gebruiken als aanvulling op het inkomen. Ook kunt u de gouden handdruk gebruiken voor het beschermen van uw toekomst. Een andere mogelijkheid is om de ontslagvergoeding meteen te laten uitbetalen en direct belasting te betalen. Die laatste mogelijkheid is handig wanneer u nog bepaalde schulden wilt aflossen of wanneer u een grote aankoop wilt doen. Het nadeel is echter wel dat u ook belasting moet betalen over dit bedrag. De gouden handdruk wordt bij uw inkomen opgeteld, zodat u dus al gauw in de hoogste belastingschijf van 52% uitkomt. Door gebruik de maken van de stamrecht regeling kunt u het betalen van belasting over uw ontslagvergoeding uitstellen. Op deze manier betaalt u geen belasting bij het ontvangen van de gouden handdruk maar pas wanneer u daadwerkelijk, periodieke, uitkeringen ontvangt van uw stamrecht product (zoals het stamrecht BV).

Berekenen ontslagvergoeding

U kunt zelf uw ontslagvergoeding berekenen. De hoogte van deze vergoeding verschilt per situatie. Deze vergoeding  wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Deze formule bestaat uit drie elementen. A is het aantal gewogen dienstjaren van de werknemer, B staat voor de beloning (vakantietoeslag) en C is de correctiefactor. De correctiefactor wordt bepaald door de kantonrechter. Hieronder vindt u een stappenplan voor het berekenen van uw ontslagvergoeding. Indien u de hoogte van de correctiefactor niet weet kunt u de 1 laten staan.

Stap 1: Gewogen aantal dienstjaren berekenen

Voor het berekenen van het gewogen aantal dienstjaren gebruikt u niet zomaar het totale aantal dienstjaren, maar maakt u gebruik van de volgende berekening:

Gewogen aantal dienstjaren = (aantal dienstjaren t/m 34e levensjaar) *0.5 +  (aantal dienstjaren van 35 t/m 44e levensjaar) * 1 + (aantal dienstjaren van 45 t/m 54e levensjaar) * 1.5 + (aantal dienstjaren vanaf het 55e levensjaar) * 2

Stap 2: Bruto maandinkomen bepalen

Het bruto maandinkomen is uw bruto maandsalaris, vermeerderd met 1/12 van de jaarlijkse toeslagen zoals vakantiegeld.

Stap 3: Correctiefactor

Deze factor meet de “verwijtbaarheid” van het ontslag van beide kanten. Standaard is deze factor 1. Maar deze daalt naarmate het ontslag meer de schuld is van de werknemer, en stijgt wanneer de werkgever meer verwijtbaar wordt voor het ontslag.

Stap 4: Ontslagvergoeding berekenen

Voor het berekenen van de totale ontslagvergoeding vermenigvuldigt u de uitkomsten van de drie stappen, dus als volgt:

Ontslagvergoeding = Gewogen aantal dienstjaren * Bruto Maandsalaris * Correctiefactor

*Het totaal aantal dienstjaren wordt vanaf 6 maanden en 1 dag naar boven afgerond, en anders naar beneden. Per dienstjaar mag u op dezelfde manier afronden.

Vanaf 1 juli 2015 zal de ontslagvergoeding vervangen worden voor de transitievergoeding. U kunt hier meer lezen over de transitievergoeding. De transitievergoeding is een onderdeel van de hervorming van het ontslagrecht en de werkloosheidswet. Deze vergoeding zal worden gebruikt voor het vinden van een andere baan. Dit is echter nog een wetsvoorstel dus er kunnen altijd kleine wijzigingen zijn.

Stamrecht BV

Een stamrecht BV is een besloten vennootschap. Deze vennootschap wordt opricht door de ex-werknemer voor het gebruikmaken van de stamvrijstelling. De stamvrijstelling was een Nederlandse belastingfaciliteit. Voor grotere ontslagvergoedingen, van meer dan 75.000 wordt het vaak aangeraden om een stamrecht bv op te richten. Dit is een BV waarvan u zelf directeur grootaandeelhouder wordt. Hierdoor bent u volledig de baas en bepaalt u zelf de hoogte en de frequentie van uw uitkeringen, alsmede eventuele beleggingen met het geld van uw ontslagvergoeding. Gouden handdrukken van meer dan 75.000 euro kunnen nu nog voorkomen bij het kantongerecht, maar een wetsvoorstel dat momenteel bij de 1e kamer ligt kan binnenkort de ontslagvergoeding via de kantonrechtersformule maximeren op 75.000 euro.

WW-uitkering

Wanneer u uw baan verliest komt u vaak in aanmerking voor een WW-uitkering. Het kan namelijk zijn dat u niet gelijk een nieuwe baan kunt vinden. De UWV bepaalt of u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. In beginsel heeft het ontvangen van een ontslagvergoeding of de hoogte van de ontslagvergoeding geen effect op uw WW. Wanneer u echter een ontslagvergoeding heeft ontvangen na tussenkomst van de kantonrechter zal de WW over het algemeen pas 1-3 maanden ingaan na uw ontslag. Deze 1-3 maanden noemt men de “fictieve opzegtermijn”, en hangt dus af van de opzegtermijn die op uw contract van toepassing is. Na deze 1-3 maanden zullen de WW-uitkeringen verder normaal verlopen. Bij een andere vorm van ontbinding van het contract is er geen spraken van deze fictieve opzegtermijn. U kunt hier alles lezen over de WW-uitkering en hoe het in zijn werking gaat.

Leave a Reply