Geachte meneer de Jong,

Met deze brief bied ik u mijn ontslag aan. Ik heb een baan gevonden waarmee ik meer doorgroeimogelijkheden heb. Daarom zeg ik onze arbeidsovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn van een maand, op per 1 augustus 2014.

Met veel plezier heb ik mijn functie als ‘junior sales representative’ vervuld.  Ik wens u en het bedrijf het beste toe. Graag wil ik benadrukken dat ik met veel plezier heb samengewerkt met u en mijn collega’s. Indien u een gesprek wilt betreffende mijn ontslag dan stel ik mij hiervoor uiteraard beschikbaar.

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn ontslag

Hoogachtend,

Erick Hoogvliet

Voorbeeld formele ontslagbrief

Het kan zijn dat u liever een formele ontslagbrief wilt schrijven. In dit geval kunt u kiezen voor een korte, krachtige en zakelijke schrijfstijl. Wel is het aan te raden om altijd een vriendelijke brief te schrijven. Dit kan in de toekomst handig zijn voor als u een goede referentie wilt. Gebruik bij het schrijven van een formele ontslagbrief een van onze voorbeelden.

Bekijk een eerste voorbeeld van een formele ontslagbrief.

Bekijk een tweede voorbeeld van een formele ontslagbrief.

Voorbeeld informele ontslagbrief

Het kan zijn dat u het jammer vindt dat u ontslag moet nemen bij uw huidige werkgever. Maar vanwege bepaalde omstandigheden heeft u geen keus. In dit geval kunt u kiezen voor een wat informelere ontslagbrief.  U zou dan kunnen afsluiten met ‘Met vriendelijke groet’ in plaats van ‘Hoogachtend’. Gebruik bij het schrijven van een informele ontslagbrief een van onze voorbeeld brieven.

Bekijk een eerste voorbeeld van een informele ontslagbrief.

Bekijk een tweede voorbeeld van een informele ontslagbrief.

Bekijk een derde voorbeeld van een informele ontslagbrief.

Bekijk een vierde voorbeeld van een informele ontslagbrief.

Bekijk een vijfde voorbeeld van een informele ontslagbrief.

Bekijk een zesde voorbeeld van een informele ontslagbrief.

Wettelijke eisen aan een ontslagbrief

  • Op de ontslagbrief dienen de volledige adresgegevens van het bedrijf waar u ontslag neemt vermeld te zijn.
  • Het is niet voldoende om simpelweg te zeggen: “ik neem ontslag”, u dient hierbij ook de datum te vermelden per wanneer u ontslag neemt. Daarnaast moet het natuurlijk duidelijk zijn dat dit een ontslagbrief is, de term “ik neem ontslag” mag u daar natuurlijk voor gebruiken.
  • U dient de brief correct te ondertekenen, met naam en handtekening. Ook is het belangrijk dat u de datum en plaats van schrijven vermeldt, dit in verband met de opzegtermijn.
  • Verder moet het duidelijk zijn van wie de brief afkomstig is, vermeldt daarom niet alleen uw naam maar ook uw initialen. Daarnaast dient u ook uw adresgegevens te vermelden in de brief. Zeker bij grote bedrijven zullen wel meer dan één ‘P. Jansen’ werken, de adresgegevens maken dan duidelijk dat u, en niet uw collega, ontslag neemt.
  • Indien u er zeker van wilt zijn dat uw ontslagbrief aankomt en er op een latere datum geen discussie kan zijn omtrent uw schrijven kunt u ervoor kiezen uw ontslagbrief aangetekend te versturen.

Leave a Reply