Geachte mevrouw Jansen,

Naar aanleiding van ons gesprek van 15 mei, zijn wij en uw leidinggevende bij ProjectX van mening dat u uw functie onvoldoende hebt vervult. Daarom hebben wij besloten uw contract bij ProjectX te beëindigen. Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per 16 juni. Uw verlofdagen in acht genomen, zal uw laatste werkdag 10 juni 2013 zijn. Deze brief hebben wij aangetekend verstuurd, zodat wij zeker weten dat u het in goede orde ontvangt.

Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.

Hoogachtend,

ProjectX BV

Op staande voet ontslagen

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. De letterlijke definitie van ontslag op staande voet is: ‘opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang’. Een opzegtermijn wordt hier niet in achting genomen. De werknemer verliest dus per direct zijn baan en inkomen. In deze ontslagbrief geeft u duidelijk en correct weer wat de reden is van per direct ontslag.

Beëindiging van dienstverband

Het kan zijn dat u als werkgever niet tevreden bent over een werknemer. In veel gevallen gaat u een gesprek aan en geeft u ruimte voor verbetering. Indien de werknemer niet verbetert en zijn taken nog steeds niet naar wens uitvoert, wilt u haar ontslaan. Maak in deze brief duidelijk wat de tekortkomingen waren van de werknemer. Zodat de werknemer begrijpt waarom hij/zij ontslagen is. Mogelijk is de proeftijd van de werknemer nog niet afgelopen, gebruik in dat geval dit voorbeeld.

Bekijk de voorbeeld ontslagbrief bij beëindiging van het dienstverband binnen de proeftijd.

Ontslagbrief voor het niet verlengen van dienstverband

Wanneer het arbeidscontract van uw werknemer afloopt kunt u als werkgever beslissen of u dit contract wilt verlengen of niet. Indien u dit niet van plan bent, kunt u dit laten weten door middel van een brief. Geef duidelijk de reden van ontslag weer in deze brief. Is het omdat er geen plek is of omdat de werkgever niet functioneert? Wees correct zodat er geen verwarring kan ontstaan. Dit is voor zowel de werkgever als werknemer prettig.

Regels voor het opzeggen van een arbeidscontract

  • Een opzegging dient aan te komen bij de werknemer. In beginsel in de werkgever hiervoor verantwoordelijk, de werkgever dient te kunnen bewijzen dat de opzegging aangekomen is bij de werknemer, en per welke datum. In bepaalde gevallen, wanneer de werknemer bijvoorbeeld niet zijn/haar adres doorgegeven heeft kan de werknemer hiervoor alsnog aansprakelijk gesteld worden.
  • Een opzegging is onvoorwaardelijk maar kan wel onder voorbehoud zijn. De werkgever kan bijvoorbeeld aangeven dat als de werknemer komende maand weer elke dag te laat komt, hij/zij op staande voet ontslagen zal worden. Zonder instemming van beide partijen kan hierop niet teruggekomen worden.
  • Voorts is de werkgever wettelijk verplicht (artikel 7:669 Burgerlijk Wetboek), wanneer de werknemer hierom vraagt, de reden van ontslag mee te delen. Aangezien een boel werknemers dit graag vernemen kan het verstandig zijn dit meteen in de ontslagbrief op te nemen.

Leave a Reply