WhatsApp heeft een grote impact op communicatie in het dagelijks leven, zo ook op de communicatie tussen werknemer en werkgever. Recentelijk is er een rechtszaak geweest tussen een werknemer en werkgever over het ziekmelden en ontslag indienen via WhatsApp. De rechter oordeelde als volgt: “Ziekmelding via een WhatsApp bericht is rechtsgeldig”. Als er twee vinkjes komen te staan achter een verstuurd WhatsApp bericht betekent dit dat de ontvanger het bericht ontvangen heeft. Hier ligt de nadruk op het woord ontvangen, want een bericht dat ontvangen is, is natuurlijk niet altijd meteen gelezen.

WhatsApp: Werkgever en Werknemer

Een andere conclusie die we kunnen trekken is dat WhatsApp niet de meest ideale en beschaafde manier is van communicatie tussen werknemer en werkgever. Zeker niet als het gaat om iets belangrijks als ziekmelden en ontslag indienen. De communicatie tussen mensen verloopt op een compleet ander niveau sinds de toenemende populariteit van WhatsApp en andere Social Media. De drempel om iets te vertellen, of überhaupt te communiceren, is zo laag geworden dat er wel eens wordt vergeten met wie je daadwerkelijk aan het communiceren bent. Bovendien wordt niet alleen de stap om te communiceren vergemakkelijkt, maar ook de woordkeus en zinsopbouw worden soms niet op een juiste en passende manier gekozen.

Vermijd ontslag via WhatsApp

Communicatie is een groot onderdeel van het dagelijks leven, en het is ieders taak om te weten hoe en op welk niveau je met bepaalde personen moet communiceren. Kies dus niet altijd de weg van de minste weerstand om er maar van af te zijn. Zorg dat u weet wat u wel en niet kunt zeggen, typen, of aankondigen. Ziekmelding via WhatsApp is wel rechtsgeldig, maar de juiste manier van communiceren is het zeker niet. Laat staan dat u via een WhatsApp berichtje uw ontslag indient. Hoewel de meeste mensen zo verstandig zijn om dit op een meer gepaste manier te doen, is er toch nog een klein deel van de mensen die ontslag indient via WhatsApp.