Als werkgever kan het zijn dat u uw personeel moet ontslaan. Ontslaan of ontslagen worden is nooit leuk. Voor de werknemer niet, maar ook wordt het door de werkgever vaak als een vervelende taak gezien. Ook is ontslag nemen vaak een lastige kwestie. Indien u van plan bent ontslag te nemen, is het van belang om een goed opgestelde ontslagbrief te schrijven. ‘Ontslag’ is een gevoelig onderwerp. Het is dus verstandig om er discreet mee om te gaan. Vooral in de huidige tijd raken veel mensen hun baan kwijt. Er is een economische crisis en veel bedrijven moeten genoodzaakt reorganiseren. Een reorganisatie vindt vaak plaats wanneer het bedrijf structureel in een slechte financiële situatie verkeerd. Om het voortbestaan van het bedrijf te genereren dient het bedrijf vaak afscheid te nemen van het personeel. Als eerst worden vaak de tijdelijke en ingehuurde krachten ontslagen. Als dit niet genoeg is dan moeten ook werknemers in vast dienstverband ontslagen worden. Maar als werknemer kan het ook zijn dat u zich niet kan vinden in de bedrijfscultuur. Of dat uw takenpakket binnen het bedrijf heel erg tegenvalt. Het kan dan zijn dat u ontslag wilt nemen en hiervoor een ontslagbrief moet schrijven.

Ontslagbrief schrijven

Een ontslagbrief schrijven dient correct te gebeuren. Zowel de werknemer als werkgever dient een nauwkeurig en juridisch op orde brief te schrijven. Het schrijven van een ontslagbrief wordt vaak als lastig ervaren en die taak wordt hierdoor ook regelmatig uitbesteed. Echter, dat is nu niet meer nodig want op deze site vindt u verschillende soorten voorbeeld brieven. Aan de hand van deze voorbeelden kunt u zelf een ontslagbrief schrijven die voldoet aan alle eisen.

Ontslagbrief werknemer

Als werknemer neemt u om verschillende redenen ontslag. De ene werknemer heeft een andere baan aangeboden gekregen en neemt daarom ontslag. De ander vindt het bedrijf niet leuk. Weer een ander kan vanwege zijn gezondheid niet verder werken. Voor werknemers zijn er ook verschillende soorten brieven. Zo is er een formele ontslagbrief maar ook een wat informelere ontslagbrief. Hier vindt u een ontslagbrief voor de werknemer.

Ontslagbrief werkgever

Er zijn verschillende redenen waarom u als werkgever personeel ontslaat. Voor elke reden is er een bepaald soort ontslagbrief nodig. Zo kan het zijn dat u een ontslagbrief voor een beëindiging van een dienstverband of stage, het niet verlengen van een dienstverband of ‘op staande voet ontslagen’ moet schrijven. Hier vindt u een voorbeeld ontslagbrief voor de werkgever.

Ontslagbrief overhandigen

Hierbij dient aangetekend te worden dat u wel nog zelf een handtekening zet en de brief aangetekend verzendt of persoonlijk overhandigd. Het belangrijkste van een ontslagbrief is namelijk dat deze aankomt bij de werknemer of werkgever. Dat klinkt erg logisch, maar indien u dit niet kunt bewijzen kunt u het later bij de rechter nog erg lastig krijgen. Aangetekende verzending en persoonlijke overhandiging zijn daarom aan te bevelen manieren van het doen toekomen van de brief. Let bij het opstellen van de brief ook altijd op de wettelijke opzegtermijn, deze verschilt voor werkgevers, naar gelang de lengte van het dienstverband van de werknemer. Voor de werknemers is de opzegtermijn over het algemeen altijd één maand, tenzij expliciet anders is bepaald.

Ontslag via WhatApp

Een bericht via WhatsApp is een eenvoudige manier om ontslag aan te zeggen of ontslag te nemen. Dat betekent echter niet dat het in deze situaties ook een gepaste wijze van communiceren is. Hoewel ontslag nemen of een werknemer ontslaan via WhatsApp rechtsgeldig lijkt te zijn, is het aan te raden een meer conventioneel communicatiemiddel te kiezen.

Tot slot

Het is belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat met het schrijven van een ontslagbrief. Het opstellen van een dergelijke brief is namelijk niet eenvoudig en het gevolg ervan is ook zeker niet gering. Daarom is het verstandig om te blijven werken met ontslagbrief voorbeelden, zodat u een goede basis heeft en altijd gebruik kunt maken van vergelijkingsmateriaal. Wanneer de brief klaar is voor gebruik, lees hem dan nog een aantal keer door en leg hem naast meerdere ontslagbrief voorbeelden voor het beste resultaat. Het is aan te raden om de ontslagbrief te laten dubbelchecken door een collega of iemand anders die er verstand van heeft.

Zorg vervolgens voor een spoedige verzending en ontvangst, zodat u het hele proces snel in gang kunt zetten. Wanneer u geen reactie krijgt, de werknemer blijft opdagen of de werkgever doet alsof er niets is gebeurd, kunt u het beste even navragen of hij/zij de brief wel heeft ontvangen. Dit geeft gelijk een aanknopingspunt om het nog mondeling toe te lichten. Wanneer de situatie ernaar is, is het absoluut verstandig om er nog even face-to-face contact over te hebben, zodat u beide op een vredige manier de arbeidsovereenkomst kunt beëindigen.

Leave a Reply