De kantonrechtersformule is makkelijk te gebruiken indien alle componenten eenmaal uitgerekend zijn. De formule bestaat uit drie elementen. Namelijk A, B en C. A staat voor het aantal gewogen dienstjaren van de werknemer, B voor de beloning en C is de correctiefactor.

Voor de berekening van A, het aantal gewogen dienstjaren, wordt het aantal dienstjaren afgerond op hele jaren. Een half jaar wordt naar beneden afgerond en langer dan een half jaar naar boven. De dienstjaren hebben vervolgens ieder een eigen gewicht. Dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5. Dienstjaren van 35 jaar tot 45 jaar tellen als 1. Dienstjaren van 45 tot 55 jaar tellen voor 1.5. Elk dienstjaar na de leeftijd van 55 jaar telt voor 2. De A is voor zowel de werknemer als de werkgever makkelijk uit te rekenen. Dit element is iets waar beide partijen samen makkelijk uitkomen.

De B wordt berekend door het bruto maandloon van de werkgever te bekijken. Bij het bruto maandloon worden vakantietoeslag, dertiende maand, ploegentoeslag en overwerkvergoedingen opgeteld. Een auto van de zaak, onkostenvergoedingen, werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering en pensioen, niet-structurele winstverdeling en opties of aandelen in de onderneming, worden hier niet bij gerekend, tenzij de kantonrechter anders bepaalt.

De correctiefactor is iets wat de kantonrechter geheel in handen heeft. Door te bepalen wie hij schuldig acht aan het ontbreken van de verbinding en te kijken naar de verwijtbaarheid en de ontbindingsgrond van deze partij kan de kantonrechter de correctiefactor 0 of hoger gebruiken. Het uitgangspunt van de correctiefactor is altijd 1. Hierbij is geen van de partijen verwijtbaar voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en heeft het getal geen invloed op de formule. Als de correctiefactor lager uitkomt dan 1 vindt de rechter dat de werknemer schuldig is aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In meer dan de helft van de gevallen is de correctiefactor lager dan 1. Is de kantonrechter echter van mening dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de schuld is van de werkgever, dan kan de correctiefactor hoger dan 1 uitkomen. Dit ligt meestal tussen de 1 en 2. Wanneer deze hoger uitkomt heeft het heel veel invloed op het bedrag. Dit komt dan ook weinig voor.

Als het aantal gewogen dienstjaren, de beloning en de door de rechter bepaalde correctiefactor allemaal duidelijk zijn is het tijd om de formule toe te passen. Deze luidt A*B*C. De uitkomst hiervan is de hoogte van de ontbindingsvergoeding voor de werknemer.

Leave a Reply