Wanneer u ontslag wilt nemen of juist een ontslag moet mededelen zijn er een aantal juridische aspecten waarmee u rekening dient te houden. Een arbeidsovereenkomst is van groot belang voor uw baan. Het is niet alleen datgene wat u ondertekent als u ergens gaat werken, maar het zijn ook de regels die van het begin tot het einde van toepassing zijn op u en uw baan. Vaak hoeft u er geen blik op te werpen om iedere dag aan de slag te kunnen, maar komt het zover dat u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, dan is het toch handig om te weten welke regels hieraan zijn verbonden. Op deze pagina kunt u links naar meer informatie en voorbeelden van de belangrijkste zaken die voor uw situatie van toepassing zijn vinden.

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is de formule die wordt toegepast bij onvrijwillig ontslag van de werknemer. Deze formule geldt als uitgangspunt voor de hoogte van de ontslagvergoeding. Hier kunt u meer informatie vinden over wanneer de formule van toepassing is en kunt u zelf aan de hand van de kantonrechtersformule de ontslagvergoeding berekenen.

Opzegtermijn

Elk contract kent een opzegtermijn. De regels omtrent opzegtermijnen verschillen voor werknemer en werkgevers. Ook zijn er verschillende contracten. Zo werkt opzeggen anders bij een jaarcontract dan bij een vast contract. De opzegtermijn hoeft niet beschreven te staan in uw arbeidsovereenkomst omdat deze opzegtermijn ook wettelijk geregeld is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er in het arbeidscontract iets anders geregeld staat. Maar er zitten regels aan vast  in hoeverre het arbeidscontract met betrekking op de opzegtermijn veranderd kan worden. Op deze pagina’s vindt u meer over de opzegtermijn.

Concurrentiebeding

In een concurrentiebeding staat waaraan u zich moet houden als u bij een andere werkgever wilt gaan werken of zelf een bedrijf wilt starten. Voor het overtreden van een concurrentiebeding staan forse geldboetes. Ook na ontslag is een concurrentiebeding nog van kracht, tenzij anders aangeven in een vaststellingsovereenkomst.

Getuigschrift

Het getuigschrift is een document dat na een ontslag door de werkgever wordt verschaft. Hierin staat in ieder geval de functie die de werknemer bekleedde, het aantal uren dat de werknemer maakte en de begin- en einddatum van het contract. Daarnaast zijn er nog andere zaken die vermeld kunnen en mogen worden. Daarnaast kunt u hier een voorbeeld vinden.

Ontslagbrief

Een ontslagbrief moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De brief dient correct en juridisch op orde te zijn. U kunt hier een voorbeeld brief vinden voor als u ontslag wilt nemen, maar ook voor de werkgever is er een voorbeeld brief.

Ontslagvergoeding

Wanneer u ontslagen wordt kunt u een vergoeding krijgen. Een ontslagvergoeding wordt ook wel de gouden handdruk genoemd. Een werkgever en werknemer kunnen onderhandelen over de ontslagvergoeding. Indien dit niet werkt kan er een kantonrechter worden ingeschakeld. De kantonrechter bepaalt dan de hoogte van uw ontslagvergoeding. Lees hier alles over de ontslagvergoeding en hoe u die zelf kunt berekenen.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding wordt de nieuwe basis van de ontslagvergoeding in plaats van de kantonrechtersformule. De ingangsdatum van de transitievergoeding staat op 1 juli 2015. Wanneer een medewerker, die minimaal twee jaar in dienst is geweest, wordt ontslagen krijgt die een transitievergoeding mee. Die vergoeding kan worden gebruikt voor (om)scholing naar andere werk of outplacement, om zo een andere baan of beroep te krijgen.

Leave a Reply