Een mens kan niet zeven dagen lang non-stop werken. Om als werknemer effectief te blijven, moeten er ook vakantiedagen en rustdagen zijn. Zo is er het weekend en spreekt u als werknemer uw vakantiedagen af met uw werkgever. Toch zijn er ook situaties waarvoor u speciaal verlof wilt aanvragen. Dit is ook het geval voor wanneer u zwanger bent. Wanneer u een uitkering ontvangt of in loondienst of als zelfstandige werkt heeft u recht op zwangerschapsverlof. U heeft recht op minstens 16 weken verlof. U kunt uw zwangerschapsverlof aanvragen bij uw werkgever of het UWV. Er wordt vaak gedacht dat verlof afgaat van uw vakantiedagen. Dit is echter niet het geval voor zwangerschapsverlof. U bouwt tijden uw zwangerschapsverlof vakantiedagen op. De werkgever mag namelijk niet vragen of u vakantiedagen wilt opnemen voor uw zwangerschapsverlof. Tevens kunt u niet ontslagen worden tijdens uw zwangerschap.

Duur zwangerschapsverlof

Er is een verschil tussen de duur van zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Zo heeft u vier tot zes weken recht op zwangerschapsverlof. Dit gaat in voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum en duurt tot en met de dag van de bevalling. Vervolgens heeft u recht op tien weken bevallingsverlof. Dit verlof gaat uiteraard in op de dag van de bevalling. Het zwangerschapsverlof moet samen met de bevallingsverlof minstens 16 weken zijn. Het is belangrijk om te weten dat u het verlof niet in delen maar in één keer moet opnemen. Het verlof duurt niet langer wanneer u bevalt van een tweeling of drieling.

Ziek tijdens de zwangerschap

Het kan voorkomen dat u ziek bent tijdens, voor of na uw zwangerschap of bevalling. Hiervoor is ook een uitkering. Welke uitkering u krijgt wordt bepaald door de situatie en het moment van ziek zijn. Zo zijn er de volgende situaties:

Werken als zelfstandige

Wanneer u als zelfstandige werkt, krijgt u alleen een financiële vergoeding als u daarvoor vrijwillig verzekerd bent. Met werken als zelfstandige wordt bedoeld dat u een zelfstandige bent met of zonder personeel (ZZP), meewerkende echtgenoot of partner bent of een beroepsbeoefenaar bent zoals freelancer, thuiswerker of artiest. U kunt een verzekering aanvragen bij het UWV.

U werkt in loondienst

Wanneer u als werknemer voor of na het verlof ziek wordt door uw zwangerschap of bevalling, dan vraagt de werkgever een ziektewetuitkering voor u aan. Indien u tijdens uw verlof ziek wordt door de zwangerschap, dan verandert er niets aan uw WAZO-uitkering. De Wet Arbeid en Zorg uitkering wordt door het UWV geregeld. De werkgever ontvangt van het UWV de uitkering en de werkgever betaalt tijdens het verlof het loon door. Er is echter één situatie waarin er wel wat aan uw WAZO-uitkering verandert. Dit is wanneer u had gekozen voor minder dan zes weken zwangerschapsverlof en u wordt ziek terwijl u wel al dat verlof had kunnen in laten gaan. In dit geval gaat de zwangerschapsuitkering eerder dan gepland van start.

Een uitkering

Wanneer u ziek wordt tijdens uw zwangerschap of bevalling en u heeft een uitkering, dan verschilt dit per uitkering of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Hierbij kunt u denken aan een WW-uitkering, ziektewetuitkering of een loongerelateerde WGA uitkering.

Leave a Reply