Wanneer uw kind ernstig ziek is wilt u uiteraard niet doorgaan met werken, maar wilt u het liefst de hele dag bij uw kind zijn. Dit is deels mogelijk. U kunt namelijk zorgverlof aanvragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kortdurend zorgverlof of langdurig zorgverlof. Voor langdurig zorgverlof heeft de regering uitbreidingsplannen.

Kortdurend zorgverlof

U kunt als werknemer kortdurend zorgverlof opnemen als u een ouder, een thuiswonend ziek kind, pleegkind of partner moet verzorgen. Echter, de werknemer moet in dit geval wel de enige zijn die op dat moment de zieke kan verzorgen. Indien er andere opties voor zorg zijn kunt u geen kortdurend zorgverlof opnemen. Als er voor een ouder moet worden gezorgd, hoeft de ouder niet ingeschreven te staan op het adres van de werknemer. Een kind moet wel ingeschreven staan op het adres van de werknemer.

Er is maar één mogelijkheid voor de werkgever om kortdurend verlof te weigeren. Dit is als door het verlof de organisatie in ernstige problemen kan komen. De werkgever moet in dit geval wel met goede argumenten komen. Als het verlof eenmaal is begonnen mag de werkgever dit niet meer stop zetten. Uiteraard mag de werkgever dit wel doen bij misbruik. Om misbruik te voorkomen kan de werkgever bij terugkomst om een rekening van een doktersconsult vragen. Of uw werkgever kan vragen om een afspraakbevestiging voor medisch onderzoek.

Als werknemer kunt u maximaal tweemaal het aantal uren, die u in een week werkt, opnemen. Zo kunt u bij een werkweek van 30 uur, 60 uur kortdurend zorgverlof opnemen. In overleg met uw werkgever kunt u het verlof in zijn geheel of gedeeltelijk opnemen. Tijdens het verlof moet de werkgever 70% van het loon uitbetalen.

Langdurend zorgverlof

Als werknemer komt u in aanmerking voor langdurend zorgverlof wanneer u hulp biedt aan ouder, kind of partner die een levensbedreigende ziekte heeft. Een levensbedreigende ziekte is wanneer het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

U kunt dit verlof schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Dit moet minstens twee weken voordat het verlof ingaat. De werkgever dient wel binnen één week te beslissen over dit verzoek. Een werkgever kan ook bij een langdurend zorgverlof vragen om een doktersverklaring. Dit zal de werkgever doen om misbruik te voorkomen.

Ook voor langdurend zorgverlof geldt dat de werknemer die alleen kan weigeren als door verlof de organisatie in ernstige problemen kan komen. Ook hier moet de werkgever wel met goede argumenten komen. Als het verlof al is ingegaan kan de werkgever dit niet meer stop zetten. Het verlof eindigt als de duur van het verlof is verstreken, de persoon voor wie het verlof is opgenomen overleden is of als de persoon voor wie het verlof is opgenomen niet langer levensbedreigend ziek is.

Er zijn echter wel consequenties verbonden aan het opnemen van langdurend zorgverlof. Zo kan het opnemen van langdurend zorgverlof gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen die u als werknemer ontvangt van de belastingdienst. Zaken als kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag is namelijk afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Tijdens langdurend zorgverlof wordt  u niet uitbetaald, uw inkomen zal dus lager zijn. U moet deze verandering altijd doorgeven aan de belastingdienst.

Leave a Reply