U hebt vast wel eens gehoord over de term vaderschapsverlof. In België is dit verlof inmiddels ingevoerd, maar in Nederland kennen we het vaderschapsverlof nog niet. Het vaderschapsverlof wil eigenlijk zeggen dat de vaders na de geboorte van hun kind een beroep kunnen doen op dit verlof zodat zij meer tijd door kunnen brengen met hun pasgeboren kind en de moeder. Dit recht hebben alle werknemers van de privésector en de contractuelen van de openbare sector in België. Het vaderschapsverlof bestaat hier uit standaard tien dagen, deze dagen moeten dan binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen. Het voordeel is dat de dagen niet in één keer opgenomen hoeven te worden. Het kan voorkomen dat de moeder langer in het ziekenhuis moet liggen na een zware bevalling, dan heeft een vader langer recht op vaderschapsverlof.

Het vaderschapsverlof in Nederland

De man die (weer) vader wordt, heeft recht op 2 dagen betaald verlof.  Dit wordt binnenkort uitgebreid met 3 dagen onbetaald verlof (bron). Hoewel het verlof dus niet betaald is, mag de werkgever het niet weigeren en kan de kersverse vader dus 5 dagen met verlof. Hiernaast kennen we het ouderschapsverlof. Hierbij mogen de ouders tijdelijk minder werken zodat ze meer aandacht kunnen besteden aan de opvoeding van de kinderen. De uren worden dan niet doorbetaald, maar dat kan per werkgever verschillen. De regels van ouderschapsverlof zijn in Nederland wettelijk vastgelegd. Iedere ouder moet de kans hebben om voldoende tijd door te brengen met de kinderen. Ouders zouden minimaal recht hebben op minstens drie maanden onbetaald verlof tot een kind acht jaar oud is.

Duur ouderschapsverlof

Vanaf 1 januari 2009 is het recht op ouderschapsverlof aangepast. Ouders hebben nu recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. In Nederland wordt er vaak gesproken over vaderschapsverlof, maar het is nog niet ingevoerd. Of dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk, maar veel mensen zitten er wel op te wachten. Zij geven hierbij België aan als voorbeeld, omdat hier het vaderschapsverlof al jaren terug is ingevoerd. In veel andere landen wordt ook gesproken over vaderschapsverlof, maar Nederland is nog niet van de partij, wanneer dat gaat komen, is voor nu nog onduidelijk.

Het vaderschapsverlof in België

In België is het vaderschapsverlof al enige tijd ingevoerd. Vanaf 1 juli 2002 kan men hier al vaderschapsverlof opnemen. De vaders hebben in België recht op tien dagen vaderschapsverlof. Voor 2002 was dit slechts drie dagen. De vaders mogen nu dus zeven dagen extra vrij nemen om meer tijd door te brengen met het gezin en de pasgeboren baby. Hierdoor kan het gezin meer van deze mooie momenten genieten en ook kunnen ze hun partner helpen.

Hoe werkt het vaderschapsverlof?

Je krijgt in België totaal tien dagen vaderschapsverlof. Het grote voordeel hiervan is dat deze dagen niet in een keer opgenomen hoeven te worden. In totaal heb je vier weken de tijd om deze tien dagen vaderschapsverlof op te nemen, je kunt een keer twee dagen pakken, dan weer twee dagen etc. Hoe je de vrije dagen opneemt maakt niet uit, je kunt dus kijken hoe dat het voor jou het beste uitkomt. Het kan zijn dat de moeder in het ziekenhuis moet liggen wanneer de baby wordt geboren, dan heb je als vader recht op meer dagen vrij en dan is er dus sprake van een langer vaderschapsverlof.

Wanneer is vaderschapsverlof van toepassing?

Vaderschapsverlof kan opgenomen worden bij een geboorte door gehuwde en niet-gehuwde vaders die werken in de privésector of als contractueel personeelslid in overheidsdienst. Veel vaders maken hier gebruik van, ze vinden het fijn dat ze meer tijd bij de moeder en overige gezinsleden kunnen zijn. De taken kunnen verdeeld worden en de vader kan tijdens het vaderschapsverlof de partner helpen en zorgeloos genieten van de kraamtijd. Er wordt in België veel gebruik gemaakt van het vaderschapsverlof, vaak zijn de vaders de eerste dagen na de geboorte thuis zodat ze de visite mee op kunnen vangen en kunnen wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Leave a Reply