Als ouder heeft u het recht om onder bepaalde voorwaarden ouderschapsverlof op te nemen. Zo heeft u als werknemer pas recht op ouderschapsverlof als u minstens een jaar bij dezelfde werkgever werkt. Ook moet het kind jonger dan acht jaar zijn. Beide ouders hebben het recht op ouderschapsverlof. Indien u meer kinderen heeft, dan kunt u voor alle kinderen afzonderlijk ouderschapsverlof aanvragen. Ook kunt u voor een adoptiekind, pleegkind of stiefkind ouderschapsverlof aanvragen. Dit kind moet echter wel bij u in huis wonen.

In overleg met uw werkgever kunt u het ouderschapsverlof spreiden. Er zijn verschillende voorwaardes waarvoor dit geldt. Dit geldt wanneer de werknemer in staat is om het verlof over een langere periode dan twaalf maanden uit te smeren, wanneer de werknemer meer uren verlof per week kan opnemen of wanneer de werknemer het verlof kan opsplitsen in maximaal zes gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal een maand duren.

Verder kan een werkgever nooit ouderschapsverlof weigeren. De werkgever kan dit alleen doen wanneer hij het idee heeft dat het aangevraagde verlof ergens anders voor wordt gebruikt of wanneer het bedrijf in groot gevaar verkeerd.  Ook krijgt u geen salaris voor de uren waarin u ouderschapsverlof opneemt. U kunt hierover wel afspraken maken met uw werkgever.

Ouderschapsverlof aanvragen

U moet als werknemer uw ouderschapsverlof schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Dit moet u minstens twee maanden voordat het verlof ingaat aanvragen. In de aanvraag moet duidelijk worden aangegeven op welke datum u het in wilt laten gaan, hoeveel verlof u wilt opnemen, op welke dag u het verlof opneemt en hoelang de verlofperiode gaat duren. In sommige gevallen heeft uw werkgever hiervoor een formulier. Deze afspraken liggen vast en alleen in bijzondere gevallen kunnen deze afspraken worden herzien.

Ouderschapsverlof berekenen

Sinds 1 januari 2009 is de duur van het ouderschapsverlof 26 maal het aantal contractuele werkuren per week. Indien u nog voor 1 januari 2009 ouderschapsverlof heeft aangevraagd, dan kunt u de duur van het ouderschapsverlof berekenen door de wekelijkse arbeidsuren te vermenigvuldigen met 13. U heeft dus bij de oude regeling slechts recht op dertien weken verlof.

Met ouderschapsverlof gaat u voor een periode van één jaar de helft van het aantal arbeidsuren werken. U krijgt dus een jaar lang verlof voor de andere helft. Aan de hand van een voorbeeld wordt dit wat duidelijker gemaakt. U heeft bijvoorbeeld een werkweek van 40 uur, dan krijgt u voor een duur van één jaar 20 uur per week ouderschapsverlof. U blijft gedurende dat jaar 20 uur per week werken.

U kunt het ouderschapsverlof dus als volgt berekenen: voor een arbeidscontact van 40 uur per week, kunt u in totaal 26 x 40 = 1040 uur ouderschapsverlof opnemen. Als uw arbeidsuren in uw arbeidsovereenkomst tijdens het verlof worden aangepast, dan zal dit ook effect hebben op het aantal verlofuren. Vanaf de wijzigingsdatum worden de verlofuren opnieuw berekend.

Indien u voor verschillende werkgevers werkt, heeft u bij al die werkgevers recht op ouderschapsverlof. Het aantal ouderschapsverlof uren waar u dan recht op heeft kunt u als volgt berekenen: U werkt voor de ene werknemer 10 uur per week en voor de ander werkt u 25 uur per week. Voor werknemer 1 krijgt u 26 x 10= 260 uur en voor werknemer 2 krijgt u 26 x 25= 650 uur ouderschapsverlof.

Leave a Reply