Onbetaald verlof is het niet uitbetaald krijgen van uw salaris wanneer u verlof aanvraagt. Dit geldt echter niet voor alle verlofvormen. Bijzonder verlof, ook wel buitengewoon verlof kunt u aanvragen voor situaties die niet door de wet zijn geregeld. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een verhuizing, begrafenis of huwelijk.

Gevolgen van onbetaald verlof

Als u onbetaald verlof opneemt zal uw inkomen dalen. Dit kan weer invloed hebben op uw pensioenregeling of andere toeslagen waarvoor u in aanmerking komt. Een ander gevolg is dat u geen vakantiedagen opbouwt tijdens onbetaald verlof. Hier is echter één uitzondering op. Wanneer u onbetaald verlof aanvraagt voor langdurend zorgverlof, dan bouwt u wel vakantiedagen op. Ook heeft u bij volledig onbetaald verlof geen recht op een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U bent tijdens onbetaald verlof niet verzekerd tenzij u hiervoor een vrijwillige verzekering voor de WIA en ziektewet afsluit. Een positief gevolg is dat u door het dalen van uw inkomen recht kunt hebben op kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag. U dient te allen tijde uw inkomsten verandering door te geven aan de Belastingdienst. Ook kunnen uw studerende kinderen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in schoolkosten. Geef daarom ook aan DUO door dat uw inkomen is gedaald. DUO zal de wijzigingen zo snel mogelijk verwerken en u vervolgens laten weten voor welke tegemoetkomingen u in aanmerking komt.

Buitengewoon verlof

Doordat buitengewoon verlof niet door de wet geregeld wordt, moet u op een andere manier erachter komen wat voor mogelijkheden u heeft voor bijzonder verlof. Wat u kunt doen is uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement raadplegen. Vaak staat hierin aangeven of u vrij kunt krijgen voor een huwelijk of andere omstandigheden. Wanneer het buitengewoon verlof niet duidelijk staat aangegeven in uw arbeidscontract, dan kunt dit aankaarten bij uw werkgever of u kunt naar personeelszaken gaan. Die weten u wel te vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Het buitengewoon verlof geldt dus boven de wetregeling, maar moet wel voldoen aan de wettelijke verloven. Beide regelingen overlappen elkaar dus een beetje. Qua uitbetalen en de hoeveelheid verlofuren zijn de regels voor het bijzonder verlof ook anders, omdat hier niets over is vastgelegd in de wet. Dit staat vaak ook vastgelegd in het bedrijfsreglement. Wat ook fijn is om te weten is dat de werkgever de werknemer, tijdens  afwezigheid in verband met een noodsituatie, niet kan ontslaan. Ook niet wanneer de werknemer pas achteraf toelicht waarom hij verlof heeft opgenomen.

Wanneer een werknemer verlof aanvraagt die niet is opgenomen in de cao of bedrijfsreglement, dan hoeft de werkgever dit verzoek niet verplicht goed te keuren. Echter, het getuigt  wel van goede werkgeverschap wanneer u rekening houdt met het welzijn van uw werknemers. Zorg dat beide partijen tevreden zijn om zo ook de samenwerking te bevorderen.

Situaties voor bijzonder verlof

Hier vindt u een lijst met de meest voorkomende situaties van bijzonder verlof. Er staat tevens bij vermeld hoeveel dagen u hiervoor meestal vrij krijgt.

  • Eigen huwelijk – 2 dagen
  • Huwelijk broer, zus, ouder of kind – 1 dag
  • Ondertrouw van de werknemer – 1 dag
  • Overlijden van echtgenoot/partner of kind – Dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie
  • Overlijden van (schoon)ouder, grootouder, kleinkind, broer of zus, daaronder begrepen zwager of schoonzuster – 2 dagen
  • Verhuizing – maximaal 2 dagen per kalenderjaar

Nogmaals, de dagen kunnen afwijken per regeling. Kijk dus goed in uw arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement, welke vorm van bijzonder verlof met bijbehorende dagen voor u van toepassing is.

Leave a Reply