Als u in een auto van de zaak kan rijden en u maakt hiermee ook privé kilometers,  dan krijgt u te maken met zogenoemde ‘bijtelling auto’. Deze bijtelling is voor iedereen anders en hangt af van een aantal factoren. Sinds januari 2010 zijn er vier verschillende soorten tarieven vastgesteld voor de bijtelling. In 2014 zijn deze tarieven overigens ook weer veranderd. Door de snelle technologische ontwikkelingen kunnen de veranderingen in procentuele bijtelling nauwelijks worden bijgehouden.

Wat is auto bijtelling?

Bijtelling is een bedrag dat uw werkgever zal optellen bij uw loon omdat u er voordeel bij heeft dat u de auto ook voor privégebruik kunt gebruiken. Als u overigens minder dan vijfhonderd kilometer per jaar voor privégebruik rijdt, dan hoeft u helemaal geen bijtelling te betalen. Maar hiervoor moet je dan wel eerst een zogenaamde ‘verklaring geen privé gebruik auto’ aanvragen bij de belastingdienst en deze invullen. De hoogte van de bijtelling hangt af van de soort auto waarin u rijdt. Over deze bijtelling auto worden belastingen ingehouden zoals loonbelasting en premievolksverzekering. Doordat deze belastingen worden ingehouden gaat uw netto loon omlaag.

Hoe wordt de bijtelling berekend?

Nu is het natuurlijk de vraag hoe deze bijtelling auto wordt berekend. Dit is gelukkig niet zo heel erg moeilijk en dit kunt u ook gewoon zelf doen, als u hier nieuwsgierig naar bent. Zoals eerder gezegd hangt de hoogte van de bijtelling af van de soort auto waarin u rijdt.  Uw werkgever zal de hoogte van de bijtelling auto af laten hangen van het verbruik van CO2 uitstoot. Dit voordeel berekent hij dan over de catalogusprijs van de auto. Er zijn sinds 2010 de volgende vier categorieën beschikbaar waarvan er drie een ‘korting categorie’ genoemd kunnen worden: 0% bijtelling, 14%bijtelling, 20%bijtelling, en 25% bijtelling. Op het moment dat u meer kilometers privé rijdt dan zakelijk, zal uw werkgever uitgaan van het werkelijke voordeel dat u heeft met uw leaseauto. Het kan dan bijvoorbeeld ook zo zijn dat u met uw werkgever heeft afgesproken dat u een maandelijkse bijdragen levert voor het leasen van de auto, en in dit geval zal dan de bijdrage in mindering worden gebracht bij de bijtelling. Als de auto al meer dan 15 jaar in gebruik is dan geldt er voor die auto een bijtelling van op zijn minst 35% van de dagwaarde van de auto. Om te weten in welke categorie uw auto valt moet u een aantal dingen weten van uw auto. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de  CO2 uitstoot van de auto. Zo hebben elektrische auto’s bijvoorbeeld 0 % CO2 uitstoot en hoeft u dus geen bijtelling te betalen als u in zo’n auto rijdt.  Hoe minder CO2 uitstoot hoe minder de bijtelling dus is. Een ‘normale’ auto heeft 25% bijtelling (en dit wordt dan dus verrekend over de cataloguswaarde van de auto) maar als de (diesel) auto bijvoorbeeld tussen de 96 en 116 gram CO2 uitstoot heeft per kilometer, dan zult u maar 20% bijtelling hoeven te betalen.

Zoals eerder gezegd wordt de bijtelling auto dus berekend op de cataloguswaarde van de auto. Stel dat u een auto rijdt met een nieuwwaarde van 20.000 welke niet zuinig rijdt en dus als standaard bijtelling wordt gecategoriseerd, dan betaalt 25% bijtelling op een bedrag van 20.000 euro. Dan zal er dus 5000 euro worden opgeteld bij uw loon. De belasting die u zult moeten betalen over dit bedrag hangt af van uw totale inkomen. Laten we even zeggen dat u een modaal inkomen hebt en dus in schrijf 2 of 3 zit. U moet dan 42% belasting betalen over die 5000 euro. Dit komt dan uit op 2100 euro belasting per jaar. Dit is wat uw leaseauto voor u kost. Deze 2100 euro wordt verdeeld over 12 maanden, en dus zult u ongeveer 175 euro per maand betalen voor uw leaseauto. Dit bedrag wordt dan dus ingehouden op uw maandloon.

Bijtelling tarieven

In 2014 is de bijtelling auto wederom veranderd. Uiteraard kunt u nog steeds op dezelfde manier uw bijtelling auto berekenen, maar de percentages zijn veranderd. Met de komst van elektrische en hybride auto’s zijn de percentages van de bijtelling auto flink gedaald. Er zijn nu zelfs elektrische auto’s waar u slechts 4% of 7% bijtelling over hoeft te betalen. Meer informatie over de verschillende categorieën kunt u hier vinden.

Leave a Reply