Wie in loondienst is, werkt onder arbeidsvoorwaarden die in het arbeidscontract en vaak in wetgeving zijn vastgelegd. Over deze arbeidsvoorwaarden kan vaak tijdens het sollicitatieproces onderhandeld worden. Meestal is een arbeidsvoorwaardengesprek onderdeel van de procedure, maar dit is niet altijd het geval. Hoe dan ook is het van belang goed voorbereid te zijn wat u van uw werkgever mag verwachten. Onder arbeidsvoorwaarden vallen onder meer zaken als het salaris en afspraken over vakanties en verlof, maar mogelijk ook een concurrentiebeding, geheimhoudingsclausule of bijtelling.

Vakanties en verlof

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiedagen en in bepaalde gevallen ook op (on)betaald verlof. Hier vindt u meer informatie over vakantiedagen en verlofregelingen. Lees onder meer wat vakantiedagen zijn en hoe u het vakantiegeld berekent. Daarnaast zijn er verschillende soorten verlof, zoals onbetaald en bijzonder verlof, ouderschapsverlof, vaderschapsverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Ook in het geval van arbeidsongeschiktheid komt u in een verlofregeling terecht en moet u mogelijk terugvallen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Bijtelling

Wanneer u een auto van de zaak krijgt en daarmee ook meer dan 500 privé kilometers mee wilt maken, dan dient u rekening te houden met bijtelling. Afhankelijk van het voertuig en de geproduceerde CO2-uitstoot wordt een een percentage van de cataloguswaarde van het voertuig opgeteld bij het inkomen van de werknemer. De bijtelling wordt zo maandelijks verrekend met de inkomstenbelasting van de werknemer.