Een factuur is een verzoek tot betaling van de leverancier aan de klant. De leverancier heeft goederen of diensten geleverd of gaat deze binnenkort leveren, waardoor hij/zij het recht tot het ontvangen van het afgesproken bedrag verkrijgt. De factuur wordt via de mail, post of rechtstreeks overhandigd. In de factuur geeft men een korte beschrijving van de dienst of het goed wat is geleverd, wanneer het is geleverd en de gegevens van de klant en zichzelf. Verder bevat het een vermelding van de prijs en de BTW.

Het is erg belangrijk dat de factuur zo kort en nauwkeurig mogelijk wordt gemaakt. Een fout in de factuur, kan gelijk een hele hoop rechtsgevolgen met zich meebrengen. Het is daarom aan te raden om gebruik te maken van een factuur voorbeeld. Voor tips voor het maken van een factuur, zie deze site.

Onderdelen van een factuur

Het maken van een factuur vereist enige kennis en vaardigheden en wordt meestal niet gezien als het leukste klusje dat er is. Het maken van een factuur kan ook als een mijlpaal gezien worden wanneer het de allereerste factuur is en u nu echt gaat verdienen aan uw bedrijfje. Het is van groot belang om uw factuur op de juiste manier op te stellen om onduidelijkheden te voorkomen. Aan de hand van onze tips kunt u gemakkelijk een foutloze factuur maken.

Een factuur is een factuur en dat mag/moet duidelijk zijn. Vermeldt daarom expliciet op uw factuur dat het om een factuur gaat. Hierdoor zien klanten uw brief minder snel over het hoofd en zult u sneller betaald krijgen. Zet dus met grote letters het woord FACTUUR op uw factuur.

Het is uitermate belangrijk dat uw factuur ook de volgende zaken bevat:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Naam, adres en woonplaats van de klant
  • Datum van facturatie
  • KvK-nummer
  • Uw btw-nummer
  • Nettobedrag van de goederen of diensten die u levert
  • Btw-bedrag inclusief percentages (0%, 16%, 19%)
  • Betalingstermijn
  • Bank- of girorekeningnummer (inclusief tenaamstelling) waar men het bedrag op kan overmaken

Ook kunt u het logo van uw bedrijf nog toevoegen aan uw factuur.

De Belastingsdienst eist dat op elke factuur van uw bedrijf uw btw-identificatienummer vermeld staat. Hiernaast is ook een factuurnummer verplicht waarbij uw facturen doorlopend genummerd moeten zijn. Het is niet verplicht uw Kvk-nummer te vermelden maar dit komt wel zo netjes over als u het wel doet. Voor een compleet overzicht van alle wettelijke vereisten aan een factuur klikt u hier.

Wat wordt er gefactureerd?

Voordat u uw factuur gaat maken is natuurlijk de eerste stap dat u bedenkt welke zaken wel gefactureerd worden en welke niet. In het geval van een winkel zal dit heel logisch zijn, dan gaat het enkel om het verkochte product, maar in het geval van geleverde diensten is dit moeilijker. Factureert u enkel de dienst, bijvoorbeeld het schilderen van een trap, of zijn de reiskosten ook voor de rekening van de klant? Hier moet u dus goed over nadenken. Voor verschillende soorten diensten zijn er ook verschillende soorten facturen. Op deze website vindt u zowel productfacturen als uren- en creditfacturen.

Belangrijk is ook het moment van factureren. In de wet is er een maximale factureringstermijn opgenomen. Deze termijn hangt echter af van wanneer de levering of dienst verricht is. U moet uw levering of dienst vóór de 15e dag na de maand waarin u geleverd of verricht heeft factureren. Dat wil zeggen de factuur moet dan zijn uitgereikt, oftewel aangekomen bij uw klant. Wanneer u dus in augustus een dienst of product geleverd hebt moet u deze uiterlijk 14 september facturen. Wanneer in augustus geleverd is, is hiervoor niet relevant.

Om de tijd voor het maken van de factuur zoveel mogelijk te beperken kunt u uw factuur het beste maken op de manier die bij u past aan de hand van een sjabloon. Voor mensen die handig zijn met de computer en bekend zijn met Excel is het handig om de factuur in een Excelformat te maken. Voor mensen die totaal geen affiniteit met ICT hebben is het handiger om Word als tekstverwerker te gebruiken. U kunt gratis Excel- en Word-sjablonen downloaden om snel en gemakkelijk uw factuur op te stellen.

Leave a Reply