Een betalingsherinnering verstuurt u direct nadat de betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur verlopen is. Daartoe is het handig om een voorbeeld betalingsherinnering te gebruiken. Zo weet u zeker dat uw brief een gebruikelijke vorm heeft en gangbare bewoordingen bevat.

In deze betalingsherinnering herinnert u de klant eraan dat de factuur, volgens uw boekhouding, nog niet voldaan is. U doet dit op een vriendelijke toon, omdat het iedereen wel eens kan overkomen dat een factuur blijft liggen. U gebruikt hierbij liefst conflictmijdende bewoordingen, zoals in onderstaande voorbeelden van betalingsherinneringen te zien is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ´het kan zijn de de betaling deze brief gekruist is´ of dat ´de factuur aan uw aandacht ontsnapt is´.

U wilt uiteraard wel zo snel mogelijk betaald worden en vraagt dan ook ´per omgaande´ te betalen. Wanneer uw klant enkele dagen na het verzenden van de betalingsherinnering alsnog de factuur niet voldaan heeft, dan kunt u het beste direct een aanmaningsbrief versturen.

Wanneer uw klant de betalingstermijn van uw factuur heeft laten verstrijken zonder te betalen, dan kunt u een herinnering versturen op basis van dit betalingsherinnering voorbeeld. Als u liever een andere tekst gebruikt dan in bovenstaand voorbeeld, kunt gebruikmaken van dit alternatieve voorbeeld van een betalingsherinnering. De strekking en toon van deze voorbeeld brief zijn overigens hetzelfde als bij de eerste voorbeeld betalingsherinnering.


Het doel van een betalingsherinnering is om de klant op zachte wijze te herinneren aan diens betalingsplicht. Het overschrijden van de betalingstermijn is geenszins ongebruikelijk. Datzelfde geldt voor betalingsherinneringen zoals die in de voorbeelden. Geen van beide hoeft zich in deze situatie dan ook direct zorgen te maken. Vaak volgt immers op de betalingsherinnering al snel de daadwerkelijke betaling.

Leave a Reply