Hieronder vindt u voor u geschikte aanmaning voorbeelden. U bent vrij om deze voorbeeld aanmaningen privé of zakelijk te gebruiken. Op deze pagina vindt u een voorbeeld van een eerste en tweede aanmaning voor wanneer het uw standaardprocedure is om na de eerste aanmaning nog een aanmaningsbrief te versturen waarin u aangeeft dat de vordering is vermeerderd met de wettelijke rente en dat u, wanneer betaling niet onmiddellijk geschiedt, de vordering ter incasso zult afgeven. Wij raden u aan om de laatste, of tweede, aanmaning aangetekend te versturen.

Wanneer u reeds een betalingsherinnering heeft gestuurd en hierop nog geen betaling heeft mogen ontvangen, is het tijd een aanmaning te sturen. Gebruik daarvoor onder meer dit voorbeeld van een aanmaning. Hierin stelt u uw debiteur in gebreke en deelt, eventueel, mede dat u de factuur met de wettelijke rente zult vermeerderen wanneer na de in de brief genoemde datum geen betaling is ontvangen.

Wanneer de uiterste betalingsdatum uit uw eerste aanmaning verstreken is, dient u onmiddellijk een laatste aanmaning te versturen. Ook hierbij kan het helpen terug te vallen op een voorbeeld aanmaning. Hierin geeft u aan dat de vordering inmiddels met de wettelijke rente vermeerderd is en, wanneer betaling niet ontvangen is op een door u in de brief te noemen datum, u de vordering aan een incassobureau uit handen zult geven. Wij raden u aan om deze laatste aanmaning aangetekend te versturen, zo laat u geen onduidelijkheid omtrent de ontvangst van de brief en laat u zien dat het u menens is.

Vergeet overigens niet om de voorbeeld aanmaning aan te passen als u deze als basis voor uw eigen aanmaning gebruikt.


Leave a Reply